Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

İçindekiler

Eğitim
Eğitim Danışmanlığı
Eğitimin Yerinden Yönetimi

Eğitim Yönetimi
Eğitim Yönetimi Nedir?
Eğitim Denetimi Nedir?
Eğitim Yönetiminin Tarihçesi
Amerika ve Avrupa’da Eğitim Yönetimi Gelişimi
Eğitim Yönetimindeki Paradigma Dönüşümü
Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi Nedir?
Eğitim Yönetiminde Planlama

Yönetim Bilimi
“Eğitim” Kavramının “Yönetim” Bilimine Girişi
Yönetici ve Girişimci Arasındaki Farklar
Stratejik Yönetim
Klasik Yönetim Kuramları
Frederick W.Taylor’un Bilimsel Yönetim Kuramı
H. Fayol’un Yönetim Kuramı ve Liderlik
Bürokrasi Kavramı
Neo-Klasik Yönetim Kuramları
Eleştirel Kuram
Gevşek Yapılı Sistemler
Yönetim Süreçleri
Yönetim Süreçleri: Karar Alma
Yönetim Süreçleri: Planlama
Yönetim Süreçleri: Örgütleme
Yönetim Süreçleri: İletişim Kurma
Yönetim Süreçleri: Eşgüdümleme – Koordinasyon
Yönetim Süreçleri: Etkileme
Yönetim Süreçleri: Değerlendirme

Örgüt Bilimi
Okulun Örgüt Yapısının Oluşturulması

Liderlik
Liderin Güç Kaynakları
Yöneticilik ve Liderlik
Takım Oyuncusu Olmak ve Liderlik
Liderlik Yaklaşımları
Liderlik Türleri: Karizmatik Liderlik
Liderlik Türleri: Dönüştürücü Liderlik
Liderlik Türleri: Vizyoner Liderlik
Liderlik Türleri: Etik Liderlik
Liderlik Türleri: Kuantum Liderlik
Liderlik Türleri: Otantik Liderlik 2

İş Değerleri
Örgütlerde Değişim
Örgüt Kültürü Üzerine

Zaman Yönetimi
Zaman Yönetimi Kavramı

Kriz Yönetimi

Kriz Yönetimi Nedir?
Kriz Türleri

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Modeli

Performans Yönetimi
Performans Yönetimi
Performans Değerlendirme Yöntemleri

Genel Eğitim Konuları
Uzaktan Eğitimin Tasarlanması ve Görev Dağılımı
Ders Yönetim Sistemi Yazılımları