Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Liderlik Türleri: Karizmatik Liderlik

Ders Notları • 5 sene önce
Karizmatik liderlik, yöneticilerin bir vizyon ve misyon duygusuna sahip olmasıdır. Karizmatik liderliğin diğer özellikleri ise saygı, güven ve sadakattir. Bu liderler, izleyenlerin kendi kişiliği ile çok güçlü özdeşim kurmasını sağlamış ve izleyenlerin üzerinde yoğun duygusal izlenimler bırakmışlardır (Çelik, 2000).

Karizma; bir grubun algılarının ve atıflarının

a) Liderin nitelik ve davranışları tarafından,;
b) Liderin yer aldığı durum ya da koşullar tarafından,
c) İzleyicilerin gereksinmeleri tarafından etkilenmesi sonucu olarak elde edilen ve izleyicileri, liderin kendisi için harekete geçirtebilen bir güç (veya etkileşim süreci) olarak tanımlanabilir

(Kılınç, 1996).Karizmatik liderin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (Cafoğlu, 1997);1) Olağan üstü yeteneklere sahip olmak,2) Yüksek özgüven,
3) Yüksek etkileme ve baskın olma ihtiyacı,
4) İnançları doğrultusunda ikna etme yeteneği,
5) Risk alabilme,
6) Kendini dava için feda etme,
7) Vizyona ulaşmak için yüksek maliyete katlanma,
8) İzleyicilerin ihtiyaçlarına önem verme,
9) Kriz durumlarında radikal çözümler üretebilme,
10) Yeteneklerinde süreklilik taşıması,
11) Üstün bir zekâya sahip olması.

Kaynak: Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri, İbrahim kaya, Cengiz Erdik, GEFAD / GUJGEF 34(2): 185-209 (2014)Makale tam metni için tıklayınız.

💬 Yorumlar

  1. Liderlik Türleri: Kuantum Liderlik - Eğitim Yönetimi
    6 sene önce

    […] Liderlik Türleri: Karizmatik Liderlik Liderlik Türleri: Dönüştürücü Liderlik Liderlik Türleri: Öğretimsel Liderlik Liderlik Türleri: Vizyoner Liderlik Liderlik Türleri: Etik Liderlik Liderlik Türleri: Otantik Liderlik Liderlik Türleri: Otantik Liderlik 2 […]