Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Proje Yönetimi Nedir?

Ders Notları • 3 sene önce

Günümüzde artan rekabet, projelerin tespit edilenden daha kısa sürede ve kaynakların etkin kullanımıyla gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Proje yönetimi de, rekabet ortamında projeyi yürüten firmaların daha başarılı olmasını sağlamaktadır.

Proje yönetimi ile ilgili tanımlara bakıldığında literatürde çeşitli tanımların yer aldığı görülmektedir. Proje yönetimi nedir?

Proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla proje faaliyetlerine bilgi, yetenek, araç ve tekniklerin uygulanarak paydaşların beklentilerine varmak ve aşarak karşılamaktır. Ayrıca bir program içinde ve ekonomik bir şekilde projenin başlangıcında belirlenen maliyet, zaman, teknik veya hizmet sonucuna ulaşmak amacıyla hammadde, işgücü ve maliyetlerin yönetilmesidir.

Proje yönetimi; proje kapsamındaki işleri, süreçleri sistematik bir şekilde planlamak ve yürütmek için yapılan çalışmalar bütünüdür. Projeleri gerçekleştirmek için gerekli tüm araç ve tekniklerin bir arada kullanılmasıdır. Projenin tanımlanmasını, kategorize edilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalardır.

Proje yönetimi; büyük ölçekli yatırım projelerinin, uygun maliyetlerle, tespit edilen süre içinde tamamlanmasını ve projede belirlenen amaçların istenen düzeyde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Proje yönetimi, başarılı bir şekilde uygulandığı takdirde, kaynakların boşa harcanması, zaman kaybı ve maliyet artışları önlenmiş olacaktır. Proje yönetimi ulaşılmak istenen belli bir sonucu elde etmek için kullanılan maddi ve beşeri kaynakların ortak faaliyetlerini planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme çalışmalarıdır. Yani projede yönetiminde amaç ulaşılmak istenilen sonuca eldeki kaynakların optimum kullanımı ile ulaşmaktır. Proje yönetimi ile projenin kontrolü ve projenin hesaplanan sürede eldeki kaynakların optimum kullanımı ile tamamlanması sağlanır. Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için uygun teknoloji kullanımı ve erekli kaynakların tahsisinden başka, etkin ve başarılı bir proje yönetiminin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Projeler ilgili kişi ve kuruluşlar için geçici faaliyetlerde ve ömürleri genellikle altı ay ile beş yıl arasındadır. Yönetim, organizasyon ve bilgi sistemleri her proje için yeniden oluşturulur. Genellikle bir proje işini üstlenen işletmeler ya da bunların alt bölümleri, aynı anda çeşitli projeler üstünde çalışmakta olabilirler. Bunların her biri de projelerin yaşam dönemlerinin farklı bir aşamasında bulunabilirler. Bir proje işi, bu nedenle katılan işletmeler veya bölümler arası bağımlılıklar açısından bakıldığında oldukça karmaşık bir görünüm sergiler. Bu durum, ister istemez farklı mesleklerden, değişik faaliyet alanlarından, bölümlerden ve işletmelerden kişilerin oluşturduğu karmaşık bir yapıyı gerektirir. Ayrıca, bu ilişkiler ve bağımlılıklar sürekli olarak gelişir ve değişirler. Genellikle, bir projenin başlangıcında işin ağırlığı “etüt — araştırma”dadır. Bu önem ve ağırlık, daha sonra sırasıyla tasarım, tedarik ve oradan da inşa (gerçekleştirme) ile doğrudan sorumlu işletmeye veya bölüme geçer.

Türkiye’de yeni yeni gelişen bu alanda Proje Yönetimi eğitimleri verilmeye başlanmaktadır. Proje yönetimi konusunda bir çok üniversitede tezli ve tezsiz düzeyde eğitimler açılmıştır. Gelişimine yeni başlayan bu alanın henüz kamu sektöründe yaygınlığı olmasa da özel sektörde, ciddi firmalarca bu alana yatırım yapılmaya başlamıştır. Dolayısıyla Proje Yönetimi eğitiminin iş imkanları özel sektörle sınırlıdır.

Kaynaklar:

💬 Yorumlar

  1. Mehmet A
    3 sene önce

    Teşekkürler güzel bir paylaşım olmuş.