Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız
Eğitim Yönetimi Ders Notları
Değer Kavramı Blog feed banner

Değer Kavramı

Değer Nedir? Değer kavramı, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve yönetim gibi alanların pek çoğunda kullanılmaktadır. Değer kavramına dair bugüne dek pek çok bilimsel ve felsefi açıklama getirilse de tam olarak tüm tanımların sabit bir noktada değerlendirilebilmesi problemli olmuştur. Bunun sebebi ise öznelliği yüksek bir alan olması ve objektif temele dayandırılmasının zor olmasıdır. Teorisyenlerin önemli bir kısmı…

Proje Yönetimi Nedir?

Günümüzde artan rekabet, projelerin tespit edilenden daha kısa sürede ve kaynakların etkin kullanımıyla gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Proje yönetimi de, rekabet ortamında projeyi yürüten firmaların daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Proje yönetimi ile ilgili tanımlara bakıldığında literatürde çeşitli tanımların yer aldığı görülmektedir. Proje yönetimi nedir? Proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla proje faaliyetlerine bilgi, yetenek, araç ve tekniklerin uygulanarak…

Değerler Eğitimi

Yaman (2014) değer ve değerler eğitimi kavramlarını; “Değer, insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu donanımlarıdır. Sahip olunan değerler bireyin gelecekte kişiliğini, bakış açısını, davranışlarını, hatta hayatını belirleyecek etkenler olduğu için, bireyin belli başlı değerlerin farkına varması, yeni değerler benimsemesi; bütün bu değerleri kişiliğinin temel taşları haline getirerek davranışa dönüştürmesi gerekir. Neredeyse…