Eğitim Yönetimi ve Denetimi Akademik Bilgi ve Belge Platformu

Eğitim yönetimi, yönetim biliminin eğitime uygulanmasıdır. Eğitim sistemi tipik bir okul düzeyine inmekten çok bütün okulları kapsayan eğitim sistemini bir bütün olarak analiz ve sentez etmeyi konu edinir. Toplumun eğitim sisteminin; felsefesini, felsefenin dayandığı değerleri, amaç, politika, yapı ve görevlerini inceler; bunlara dayalı olarak eğitim yöneticisinin davranışını aydınlatmaya çalışır. Eğitim yönetiminin ağırlık merkezi okul yönetimidir. Gelişmiş ülkelerde eğitim yönetimi bir uzmanlık alanı ve bağımsız bir meslek olarak algılanmaktadır. Bu çerçevede eğitim ve okul yöneticileri tıpkı bir hukukçu, bir doktor ya da mühendis gibi en az dört ya da beş yıllık bir uzmanlık eğitiminden geçirilmektedir.

Kaynak: Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü, Ali Balcı