Değerler Eğitimi

Yaman (2014) değer ve değerler eğitimi kavramlarını; “Değer, insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu donanımlarıdır. Sahip olunan değerler bireyin gelecekte kişiliğini, bakış açısını, davranışlarını, hatta hayatını belirleyecek etkenler olduğu için, bireyin belli başlı değerlerin farkına varması, yeni değerler benimsemesi; bütün bu değerleri kişiliğinin temel taşları haline getirerek davranışa dönüştürmesi gerekir. Neredeyse […]

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri

Balcı, eğitim yönetiminin üniversitelerde bölüm ya da birimlerinin bulunduğunu, öğrencilerine diploma olanağı sunduğunu, bir araştırma olanı olduğunu, bilimsel dergilerinin bulunduğunu, mensuplarının örgütlü bir yapı gösterdiğini, dolayısıyla alanın bir bilim olduğunu ifade etmiştir. Mitchell  de eğitim yönetiminin özgün ve yasal bir zemini olan bir akademik disiplin olduğunu ifade etmektedir. Ancak eğitim yönetiminin nasıl bir bilim olduğu, […]

Neoklasik Örgüt Kuramı ve Elton Mayo, Hawthorne Araştırmaları

Bu başlık altında toplanan yaklaşımlar, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Davranışsal Yaklaşımlar, Çevresel Yaklaşımlar gibi farklı başlıklar altında da incelenir. Bu teoride, klasik teorilerde göz ardı edilen insan unsuruna, örgütün iç ve dış çevresiyle ilişkilerine dikkat çekilmiştir. Neoklasik yaklaşımlarda insan, öncelikle sosyal bir varlık olarak ele alınmıştır. Neoklasikler, genelde psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji gibi bilim alanlarından […]

Eğitim Yönetiminin Tarihçesi

Gelişmiş bazı ülkelerde eğitim yöneticiliği; yaklaşık elli yılı aşkın bir geçmişi olan bir uzmanlık alanıdır. Bu alanın gelişmesine dönük ilk ve kapsamlı çalışmalar, ABD’de yapılmıştır. Bazı ülkelerde eğitim sistemi içinde eğitim ve okul yönetimi alanında istihdam edilecekler, özel programlar içinde yetiştirilmektedir. Türkiye’de eğitim sisteminde eğitim yöneticisi ve denetçisi yetiştirme çabaları cumhuriyet dönemine kadar dayanmakla birlikte […]

Okulun Örgüt Yapısının Oluşturulması

Örgüt yapısının oluşturulması, ardışık bazı süreçleri içerir. Genel olarak okullarda örgüt yapısı önceden tanımlanmıştır. Yani okul müdürlerinin okul yapısında radikal bir değişiklik yapabilmesi pek mümkün olmaz. Aşağıda örgüt yapısının oluşturulmasıyla ilgili bazı hususlar kısaca açıklanmıştır. Örgütleme ve kadrolama, yönetim biliminin öncüleri tarafından söz edilen süreçler arasında yer alır. Örgütleme, okullar açısından okul amaçlarını gerçekleştirebilmek için […]