Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Ders Notları

Eğitim Yönetimi Ders Notları

Değer Kavramı Blog feed banner

Değer Kavramı

Değer Nedir? Değer kavramı, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve yönetim gibi alanların pek çoğunda kullanılmaktadır. Değer kavramına dair bugüne dek pek çok bilimsel ve felsefi açıklama getirilse de tam olarak tüm tanımların sabit bir noktada değerlendirilebilmesi problemli olmuştur. Bunun sebebi ise öznelliği yüksek bir alan olması ve objektif temele dayandırılmasının zor olmasıdır. Teorisyenlerin önemli bir kısmı…

Proje Yönetimi Nedir?

Günümüzde artan rekabet, projelerin tespit edilenden daha kısa sürede ve kaynakların etkin kullanımıyla gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Proje yönetimi de, rekabet ortamında projeyi yürüten firmaların daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Proje yönetimi ile ilgili tanımlara bakıldığında literatürde çeşitli tanımların yer aldığı görülmektedir. Proje yönetimi nedir? Proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla proje faaliyetlerine bilgi, yetenek, araç ve tekniklerin uygulanarak…

Değerler Eğitimi

Yaman (2014) değer ve değerler eğitimi kavramlarını; “Değer, insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu donanımlarıdır. Sahip olunan değerler bireyin gelecekte kişiliğini, bakış açısını, davranışlarını, hatta hayatını belirleyecek etkenler olduğu için, bireyin belli başlı değerlerin farkına varması, yeni değerler benimsemesi; bütün bu değerleri kişiliğinin temel taşları haline getirerek davranışa dönüştürmesi gerekir. Neredeyse…

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri

Balcı, eğitim yönetiminin üniversitelerde bölüm ya da birimlerinin bulunduğunu, öğrencilerine diploma olanağı sunduğunu, bir araştırma olanı olduğunu, bilimsel dergilerinin bulunduğunu, mensuplarının örgütlü bir yapı gösterdiğini, dolayısıyla alanın bir bilim olduğunu ifade etmiştir. Mitchell  de eğitim yönetiminin özgün ve yasal bir zemini olan bir akademik disiplin olduğunu ifade etmektedir. Ancak eğitim yönetiminin nasıl bir bilim olduğu,…

Neoklasik Örgüt Kuramı ve Elton Mayo, Hawthorne Araştırmaları

Bu başlık altında toplanan yaklaşımlar, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Davranışsal Yaklaşımlar, Çevresel Yaklaşımlar gibi farklı başlıklar altında da incelenir. Bu teoride, klasik teorilerde göz ardı edilen insan unsuruna, örgütün iç ve dış çevresiyle ilişkilerine dikkat çekilmiştir. Neoklasik yaklaşımlarda insan, öncelikle sosyal bir varlık olarak ele alınmıştır. Neoklasikler, genelde psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji gibi bilim alanlarından…

Okulun Örgüt Yapısının Oluşturulması

Örgüt yapısının oluşturulması, ardışık bazı süreçleri içerir. Genel olarak okullarda örgüt yapısı önceden tanımlanmıştır. Yani okul müdürlerinin okul yapısında radikal bir değişiklik yapabilmesi pek mümkün olmaz. Aşağıda örgüt yapısının oluşturulmasıyla ilgili bazı hususlar kısaca açıklanmıştır. Örgütleme ve kadrolama, yönetim biliminin öncüleri tarafından söz edilen süreçler arasında yer alır. Örgütleme, okullar açısından okul amaçlarını gerçekleştirebilmek için…

Stratejik Yönetim

“Strateji, bir kişi ve kuruluşun bir vizyona sahip olması ve buna ulaşmak için bütün kaynak ve enerjisini yoğunlaşmış bir irade ile harekete geçirmesidir. Stratejik vizyon ve stratejik karar kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışım bağımlı olacağı, temel başlangıç noktasıdır. Strateji, bir askerlik ve savaş kaynak”‘ bir deyim olarak; “sonuç alıcı askeri harekatların planlanması…