Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Ders Notları

Eğitim Yönetimi Ders Notları

Page 2

Eğitimin Yerinden Yönetimi

Holmes, eğitimin yerinden yönetiminde politikaların yapılması, seçilmesi ve uygulanması arasındaki ayrıma dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra, hangi eğitim sorunlarının (eğitimin amaçları, finansmanı, yönetimi, örgüt yapısı, programları, öğretmen yetiştirme vb.) yerinden yönetim kapsamına alınıp alınmayacağına titizlikle karar verilmesi gerektiğinin altını önemle çizmektedir. Hurst, eğitimin yerinden yönetimini, eğitimle ilgili bazı karar verme alanlarında karara katılmada bir…

Yöneticilik ve Liderlik

Çoğu kez birbirine karıştırılan yönetici ve lider kavramları birbirine yakın anlamda görünseler de aslında birbirinden farklıdır. Liderlik belli hedeflere ulaşmak için, bireylerin ya da grup davranışlarını etkileme veya üyelerin davranışlarına yön verme süreci olarak tanımlanır. Yöneticilik ise hedefe ulaşabilmek için elde mevcut olan kaynakların en uyumlu ve en verimli biçimde kullanılması süreci olarak tanımlanabilir. Değişime bağlı olarak yönetici değişen çevre…

Neo-Klasik Yönetim Kuramları

Klasik yönetim kuramı 1930’lu yıllara kadar örgütlerin işleyişinde etkili olmuştur. Bu kuram, 1929 yılında dünya ekonomik krizi sonrası sorgulanmaya başlanmıştır. Buna göre, örgütsel işleyişte klasik teorinin dikkate almadığı bazı konuların bulunduğu ve bunların dikkatlice incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yıllardan sonra klasik kurama tepki olarak, neo-klasik örgüt kuramı doğmuştur. Neo-klasik örgüt kuramı, klasik yönetim kuramının…

Eğitim Denetimi Nedir?

Denetim kamu sektöründe ve ya tüzel kişiliği bulunan kurumlarda yapılmakta olan işlerin mevcut mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının yetkili kimseler tarafından denetlenmesi ve gözetlenmesi sürecidir (Türkyılmaz, 1966 akt. Taymaz, 2002, s.4). Denetim bağlı bulunduğu kuruluşun amacına en verimli şekilde zamanında ve mevcut hukuk düzenine uygun olarak ulaşıp ulaşmadığını, amaca yönelmede kullanılan metotların yapılan işlem ve eylemlerin uygunluğu bunların verimi etkinliği ve…

Ders Yönetim Sistemi Yazılımları

Ders Yönetim Sistemi (DYS) yazılımları, eğitimde geleneksel sınıf ortamında ve gerçek öğreticiler tarafından yüz yüze gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerini çevrimiçi olarak desteklemek ve yönetmek amacıyla kullanılan yazılımlardır. DYS yazılımları sayesinde öğreticiler kendi verdikleri dersleriyle ilgili duyuru ve dökümanları çevrimiçi olarak yayına koyarak öğrencileriyle paylaşabilirler, dersleriyle ilgili öğrencilerine çevrimiçi olarak ödevler verebilirler, öğrencilerin çalışmalarını çevrimiçi olarak takip edebilir ve değerlendirebilirler. Öğrenciler ise…

Yönetim Süreçleri: Etkileme

Karar Alma Planlama Örgütleme İletişim Kurma Etkileme Eşgüdümleme – Koordinasyon Değerlendirme Geleneksel örgüt kuramına göre, bireyi örgüt içinde etkilemenin tek yolunun yetki olduğu varsayılmıştır. Hatta örgüt yapısına, yetki ilişkilerinin bir sonucu olarak bakılmıştır (Fişek, 1979:136). Formal örgüt, doğası gereği bir kontrol sistemini gerekli kılar. Zira, örgütte gerekli düzeni koruyabilmek için en son çare olarak güce başvurulabilir. Örgüt amacını gerçekleştirmede,…

Yönetim Süreçleri: Eşgüdümleme – Koordinasyon

Karar Alma Planlama Örgütleme İletişim Kurma Etkileme Eşgüdümleme – Koordinasyon Değerlendirme İnsanlar belirli amaçları gerçekleştirmek için örgütleri kurarlar. Belirli bir amaç için bir araya gelmiş insanların çalışmalarının eş güdüm içerisinde gerçekleştirilmesi örgütü amaçlarına ulaştırabilir. Bu nedenle, yönetimin en önemli boyutlarından birisi örgütü oluşturan birimler arasında eş güdümün sağlanmasıdır. Eş güdümleme, bir işletmenin düzenli ve sürekli…