Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Stratejik Yönetim

Ders Notları • 5 sene önce

“Strateji, bir kişi ve kuruluşun bir vizyona sahip olması ve buna ulaşmak için bütün kaynak ve enerjisini yoğunlaşmış bir irade ile harekete geçirmesidir. Stratejik vizyon ve stratejik karar kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışım bağımlı olacağı, temel başlangıç noktasıdır. Strateji, bir askerlik ve savaş kaynak”‘ bir deyim olarak; “sonuç alıcı askeri harekatların planlanması ve yönetimi” olarak tanımlanmaktadır. Burada planlama, yönetme ve sonuç almanın stratejinin temelini oluşturduğu gözlenmektedir. Savaşta sonuç alma var olma ve yok olma ile eş anlamlıdır. Stratejik bir kazanç çok önemli olduğu gibi, stratejik bir kayıp da tam bir felaket olabilir. Stratejiyi kısa cümlelerle ifade etmek gerekirse:

 • Strateji, bir değişim yaratmak ve değişime hükmedebilmektir,
 • Strateji, bir değişim gereğini görecek sezgi, sağduyu ve vizyona ve bunu gerçekleştirecek irade gücüne sahip olmaktır,
 • Strateji, uyuşuma ve uzlaşmaya zorlayan çevre güçlerine direnebilmektir,
 • Strateji, ulaşmaya değer bir gelecek için bugünden çalışmaktır,
 • Strateji, bugüne, geleceğin kavram, kuram ve kurumları açısından bakabilmektir,
 • Strateji, başkaları tarafından algılanamayan fırsat ve tehditleri algılayabilmektir,
 • Strateji, riskleri başkalarından farklı bir şekilde algılayıp hesaplayabilmektir,
 • Strateji, bireysel ve kurumsal güç ve zaafları net bir şekilde görebilmek ve gerçekçi bir tavır alabilmektir,
 • Strateji, amaçlanan geleceğe ulaşabilmek için fırsatları ve tehditleri, güçleri ve zaafları bir kaldıraç olarak kullanabilmektir,
 • Strateji, geleceğin kazançları uğruna bugünün kayıplarını göze alabilmektir,
 • Strateji, engellerden yılmamak, bunları fırsat olarak değerlendirebilmektir,
 • Strateji, felaketlerde yıkılmamak, başarılarda kendinden geçmemektir,
 • Strateji, dostlar ve destekler yaratmak ve düşmanlar ve engelleyicilerden kaçınabilmektir,
 • Strateji, düşman ve engelleyicilerden dahi amaçlar doğrultusunda
  yararlanabilmektir.

Strateji işletmenin hangi alanlarda faaliyette bulunması, hangi amaçlara hangi araçlarla ulaşması ve hangi davranış kalıplarına uyması gerektiğini belirleyen bir kavramdır. Stratejinin işletmeye sağlayacağı faydaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Strateji, çevreyi değerlendirme ve geleceği tahmin etme imkanı verir,
 • İşletmeyi kendi kendine değerlendirme imkanı verir,
 • İşletme içinde bir bütün olarak ortak amaca yönelme ve tutarlılık sağlar,
 • Faaliyetleri belirli bölüme sevk eder ve planlar için bir çerçeve oluşturur,
 • İşletmenin kararlarının ve projelerin kalitesini yükseltir,

Stratejik yönetim, “etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünüdür.
Stratejik yönetim özgün yaklaşımı stratejik karar verme sürecine öncelik tanımasıdır. Diğer karar süreçlerinden farklı olarak stratejik kararlar uzun dönemleri kapsarlar, sonuçları risklidir ve işletmenin tümünü ilgilendirilirler. Bunların üç temel özelliği aşağıdaki gibi verilebilir.

 1. Enderlik: Stratejik kararlar bir dönemde verilir ve uzun bir dönemde yeni bir stratejik karara kadar değişmezler,
 2. Evrensellik: Stratejik karalar kuruluşun bütün kaynaklarının ve bütün enerjisinin verilen karar doğrultusunda harekete geçirilmesini gerektirir,
 3. Belirleyicilik: Stratejik kararlar kendilerinden sonra verilecek bütün kararların ve davranışların tipini ve doğrultusunu belirlerler.

Stratejik karaların bu üç özelliği nedeniyle sonuçlar yüksek riskler taşırlar. “

KaynakStratejik Yönetim Düzeyinde Zaman Yönetimi ve Yetki Devri, Didem Rodoplu, 2001 – Sayfa: 7-8

💬 Yorumlar