Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Okulun Örgüt Yapısının Oluşturulması

Ders Notları, Örgüt Bilimi • 4 sene önce

Örgüt yapısının oluşturulması, ardışık bazı süreçleri içerir. Genel olarak okullarda örgüt yapısı önceden tanımlanmıştır. Yani okul müdürlerinin okul yapısında radikal bir değişiklik yapabilmesi pek mümkün olmaz. Aşağıda örgüt yapısının oluşturulmasıyla ilgili bazı hususlar kısaca açıklanmıştır.

Örgütleme ve kadrolama, yönetim biliminin öncüleri tarafından söz edilen süreçler arasında yer alır. Örgütleme, okullar açısından okul amaçlarını gerçekleştirebilmek için okul yapısının oluşturulmasını, yani okuldaki rol ve görevlerin tanımlanmasını, okulda yapılacak işlerin bölünmesini ve gruplandırılmasını ifade eder. Kadrolama ise, okulda yapılacak işlere uygun insanların seçilip istihdam edilmesini ifade eder. Örgütleme, okul amaçlarının belirlenmesi, okul politikalarının oluşturulması, yapılacak iş ve faaliyetlerin saptanması, bunların gruplandırılması, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, bireyler ve birimler arasında iletişim, koordinasyon ve ilişkilerin belirlenmesi gibi ardışık aşamalardan oluşur. Buna göre örgütleme sürecinde okul yapısının oluşturulması, seçilecek bir modele göre yapılır. Örgüt yapılarıyla ilgili farklı modeller geliştirildiği gibi eğitim sistemleri ve okul yapıları için de bazı modeller geliştirme çabaları olmuştur.

Örgütsel yapının oluşturulmasında, kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanılarak örgütsel etkililiğin artırılması, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi beklenir. Örgütsel yapının oluşturulmasında, birimler arasında işlerin dağılımı, koordinasyonunun sağlanması, bireylere tanınacak inisiyatif sınırı ile verilecek yetki ve sorumlulukların, merkeziyetçilik ve adem-i merkeziyetçilik gibi bazı durumların dikkate alınması gerekir. Okul yapısının düzenlenmesinde, amaç, çevre, teknoloji, insan, strateji gibi ögeler arasında bir uyum gereklidir. Okulla ilgili kimi sorunlar, uygun olmayan örgütsel yapı ve sistemlerin bir sonucu olarak görülür. Bunların da ancak yeniden yapılanma ve örgüt geliştirmeyle çözülebileceği kabul edilir. Buna bağlı olarak diğer örgütlerde olduğu gibi okullarda da yeniden yapılanma ve okul geliştirme konularında sürekli çalışmalar yapılır.

💬 Yorumlar