Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kriz Yönetimi Nedir?

Ders Notları • 4 sene önce

Kriz hakkında pek çok tanım yapılmıştır. Örgüt krizleri insanlardan, örgüt yapısından, ekonomik koşullardan veya kullanılmakta olan teknolojiden kaynaklanan, insan hayatına, doğal ve sosyal yaşama büyük zararlar veren felaketlerdir. Krizler aynı zamanda örgütlerin finansal yapısı ve ünü üzerinde de olumsuz etki yaratabilmektedir. Bu nedenle krizlerin tanınması, özelliklerinin doğru tespit edilmesi ve meydana çıkabilecek etkilerin belirlenmesi muhtemel bir krize karşı örgütün zamanında harekete geçmesini sağlayabilir.

Tanım: Kriz üzerine bugüne kadar yapılan araştırmalarda kriz kavramına yönelik pek çok tanıma rastlamak mümkündür. Bu tanımlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Eberhard, krizi örgütün temel amaçlarını tehdit eden, örgüt bütünlüğünü tehlikeye sokan, kaynağının belirsizliği ve kısıtlı karar alma süresi nedeniyle örgüt üyeleri arasında gerilim ve şaşkınlık yaratan bir durum olarak tanımlamaktadır.

Brewton’e göre, karşılaşılan bir durum, faaliyetlerde ciddi aksama, devletin kurumsal alanda gerçekleştirdiği düzenlemelerde artma, örgüt hakkında kamuoyunda olumsuz algılama, finansal açıdan zorlanma, yönetim zamanını verimsiz kullanma, iş görenin moralinde ve desteğinde zayıflamaya yol açıyorsa kriz olarak nitelendirilebilir.

İşletme yöneticilerinden krizi tanımlamaları istenildiğinde ise, yöneticiler tanımlarını beş boyutta toplamışlardır. Buna göre: Çok önemli, hemen ilgi isteyen, sürpriz, bir şeyler yapılması gereken ve örgütün kontrolü dışında oluşan, örgüt varlığını ve ürününü tehdit eden her an ya da her olay kriz olarak tanımlanmıştır.

Kriz üzerine şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki pek çok tanımı içinde barındıracak bir kriz tanımı; en geniş anlamı ile şu şekilde yapılabilir:

“Kriz, beklenilmeyen ve önceden sezilmeyen, acele cevap verilmesi gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumudur.”

KAYNAK: Kriz Yönetimi ve Türkiye’de Krizlerin Tarihsel Gelişimi: Bursa’daki İşletmelerde Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi) – Sıla Avgan-  Bursa 2010

💬 Yorumlar

  1. Kriz Türleri - Eğitim Yönetimi
    7 sene önce

    […] önceki yazımızda “Kriz Yönetimi Nedir” sorusuna cevap aradık. Bu yazımızda ise “Kriz türleri nelerdir?” sorusuna […]

  2. Kriz Nedir? | Ahmet Emin Dilben
    5 sene önce

    […] Kaynak 5 […]