Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Liderlik Yaklaşımları

Ders Notları, Liderlik • 5 sene önce

Liderlik konusunda başlıca üç yaklaşım (teori, kuram) mevcuttur. Bunlar: Özellikler Yaklaşımı, Davranışsal Yaklaşım ve Durumsallık Yaklaşımı. Bu üç liderlik yaklaşımını açımlayacak olursak:

Özellikler Yaklaşımı: Diğer kişilerde bulunmayan özelliklerin kendisinde bulunması ve böylece insanlara güven vermesi sonucunda kişi lider olur. Fiziki özellikler, yetenek, bilgi, deneyim ve kararlılık ve tutarlılık gibi özellikler lideri diğerlerinden ayıran başlıca özellikler olarak sayılabilir.

Davranışsal Yaklaşım: Kişinin davranışlarının diğer insanlar üzerinde etkili olması sonucu doğan liderliktir. Diğer insanlara değer verme, onlarla iyi ilişkiler ve iletişim kurabilme, onlar üzerinde etki ve saygı uyandırabilme ve onlara güven verebilme, davranışsal yaklaşımda liderin etkileme gücünü oluşturmaktadır.

Durumsallık Yaklaşımı: Liderin ortaya çıktığı ortamın önemini vurgulayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre; ortamdaki şartlar, kişinin liderlik özelliklerini kazanmasına yol açabilir. Bu yaklaşımda, gerçekleştirilecek hedefin nitelikleri, grup üyelerinin yetenekleri, lider olan kişinin yapısı, özellikleri ve deneyimleri gibi faktörler yer alır.

Kaynak: Liderlik ve Motivasyon, Ed. Yrd. Doç. Dr. Celalettin Serinkan, Nobel Yayıncılık, 2008, Ankara, sf.25

Nilay Türmen ve Esra Körükçü’nin hazırladığı “Liderlik Yaklaşımları” başlıklı sunum aşağıdadır.
 
 

💬 Yorumlar