Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Liderlik Türleri: Kuantum Liderlik

Ders Notları, Liderlik • 5 sene önce

 

Sözü edilen kuantum liderlik paradigmasının eğitim yönetimi açımlanması paradigmanın dört varsayımına ilişkindir. Parça dalga ikilemi, belirsizlik ve olasılık, enerjinin kesikliği ve son olarak kuvvetin belli bir yere kadar uygulanması ile ilgili varsayımlardır. Liderlik olgusu, detaylandırılarak eğitim yönetimi ve okul yöneticiliği alanında açımlanmaya çalışılmıştır. Kuantum liderlik paradigması eğitim yöneticilerinin liderlik davranışlarını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olacaktır.

Çalışmanın odağı eğitim yöneticisi başka bir deyişle kuantum lider olarak okul yöneticisidir. Kuantum liderlik paradigmasının özelliklerini ve eğitim yönetimi açımlanmasını yapmadan önce, ülkemizde eğitim yönetimi nedir ve nerededir, açıklamak doğru olacaktır.

Yönetici ve liderin farklı kavramlar oldukları bilinmektedir. Fakat günümüzde bir okul yöneticisinin aynı zamanda bir lider olmasını da beklenmektedir. Başka bir deyişle, lider davranışlarını göstermesi beklenmektedir.

Sosyal ve eğitsel konularda ortaya çıkan yönelimlerin okulları da etkilemesi, okulların değişim ve yenileşimini gerekli kılmıştır. Söz konusu bu yönelimler okul yöneticisi için de birtakım önemli sonuçlar taşımaktadır ve eğitim liderlerinin yetiştirilmesine farklı bakış açıları getirmiştir. Okullar, sadece örgüt özellikleri taşımazlar, aynı zamanda toplumun özelliklerini de yansıtırlar. O halde, okul liderliğinin gözden geçirilip sürekli sorgulanması gerekmektedir. (Şişman, Turan, 2002: 13)

Eğitimin amacının değişime uğrayıp uğramadığı sorgulanabilir. Baş döndürücü hıza sahip toplumsal olgular, pek tabiidir ki, eğitim ve yönetim alanında da yeniliğe gereksinim duyulduğunu göstermiştir. Özden’e göre, eğitimcilerin, eğitimin amacı, öğrenmenin doğası, bilimsel bilginin önemi, okulların yapı ve işleyişi ile ilgili değişimleri anlamlandırarak, eğitimin çağdaş yorumunu yapmaları gerektiğini belirtmiştir.(Çelik, 2005:14)

Eğitim sistemi, çıktısını kullanan fakat geri dönüşümü dengeli bir enerji değişimi ile yapan bir sistem olmalıdır. Düzensiz sistemlerin, açık, sürekli ve dengeli enerji değişimi ve durağanlıktan uzak olma özellikleri (Erçetin, 2001) düşünüldüğünde, eğitim sistemi, karmaşık uyarlanan bir sistemdir çünkü düzensiz bir yapı özelliği taşıdığı gibi, kimliğini etkin olarak sürdürmek için vizyon belirleme, stratejik planlama yapma ve uygulama gibi eylemleri harekete geçirip, öğrenen ve gelecek yönelimli bir kendini geliştirme sürecini işe koşabilecek seviyededir. Eğitim sisteminde süregelen bir sorun, diğer farklı sistemlerde çıktı kontrol edilebilirken, ya da çıktıya ne olduğu bilinirken, eğitim sistemindeki çıktı ya bir üst sisteme gitmekte ya da gitmemektedir. Sistemin içindeki kademelerde takip edilebilen çıktı, sistemden çıktıktan sonra, eğer tekrar sisteme girmediyse, takip edilememektedir. Çıktısı insan olan bir sistemin, bu titizliği gösterip, bu konu üzerinde çalışması, geri bildirimi kullanarak, çevresi ile olan uyumunu artırması gerekmektedir. Değişim, birçok dansçıya ihtiyaç duyar, fakat tüm farklı dansçılar aynı dansta. (Zohar, Marshall,1993: 281)

Kaynak: Türkiye’deki Mesleki Eğitim Ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi (Megep) İçindeki Yaygınlaştırıcı Okul Yöneticilerinin, Kuantum Liderlik Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri, Esen Arzu Ertürk Kayman, Ankara, 2008, Esen Arzu ERTÜRK KAYMAN, Ankara, 2008


Diğer Liderlik türleri için:

Liderlik Türleri: Karizmatik Liderlik
Liderlik Türleri: Dönüştürücü Liderlik
Liderlik Türleri: Öğretimsel Liderlik
Liderlik Türleri: Vizyoner Liderlik
Liderlik Türleri: Etik Liderlik
Liderlik Türleri: Otantik Liderlik
Liderlik Türleri: Otantik Liderlik 2

💬 Yorumlar

  1. onur
    6 sene önce

    eğitim yönetimi ne demek?

  2. göksel
    6 sene önce

    lider deyince rte geliyor akla onu da açıklayalım