Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Ders Yönetim Sistemi Yazılımları

Ders Notları • 5 sene önce

Ders Yönetim Sistemi (DYS) yazılımları, eğitimde geleneksel sınıf ortamında ve gerçek öğreticiler tarafından yüz yüze gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerini çevrimiçi olarak desteklemek ve yönetmek amacıyla kullanılan yazılımlardır. DYS yazılımları sayesinde öğreticiler kendi verdikleri dersleriyle ilgili duyuru ve dökümanları çevrimiçi olarak yayına koyarak öğrencileriyle paylaşabilirler, dersleriyle ilgili öğrencilerine çevrimiçi olarak ödevler verebilirler, öğrencilerin çalışmalarını çevrimiçi olarak takip edebilir ve değerlendirebilirler. Öğrenciler ise aldıkları derslerle ilgili dökümanlara ve duyurulara DYS yazılımı üzerinden istedikleri yerden istedikleri zamanda çevrimiçi olarak ulaşabilirler. Bunun yanında öğreticiler ve öğrenciler DYS yazılımı içerisinde yer alan gerçek zamanlı mesajlaşma, tartışma panoları, forum gibi araçları kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilirler [39].

DYS yazılımlarının eğitim süreçlerine olan katkıları ve kullanıcıların DYS yazılımlarına yönelik görüşleri ve tutumları gibi konularda literatürde pek çok çalışma mevcuttur.

DYS yazılımı kullanmanın öğrencilerin performanslarına olan etkileri konusunda Ring ve diğerleri (2013) yaptıkları bir çalışmada, derslerde DYS yazılımı kullanmanın öğrencilerin performanslarına pozitif bir etkisinin olduğunu göstermişlerdir [52].

Swinney (2004) yüksek öğretimde DYS yazılımı kullanmanın nedenlerini incelediği araştırmasında fakülte personeliyle yaptığı görüşmeler sonrasında DYS yazılımlarının öğrenci fakülte iletişimini artırması, aktif öğrenme tekniklerinin uygulanmasına olanak tanıması, öğrenciler arasında grup çalışmasını desteklemesi, bireyselleştirilmiş destek sunması gibi nedenlerden dolayı tercih edildiğini tespit etmiştir [60]. Horvath (2006) geleneksel yani sınıf ortamında yürütülen derslerde, DYS yazılımı kullanmanın değerlendiriliği çalışmasında, DYS yazılımının öğrencilerin derse karşı olan
motivasyonunu olumlu şekilde etkilediğini saptamıştır [33].

Abbitt (2005) yüksek öğretimde kullanılan web tabanlı bir DYS yazılımının teknoloji kabülünü ve kullanılabilirlik boyutlarını 308 öğrenci ile incelemiştir. Elde ettiği sonuçlara göre DYS yazılımını kullanıcıların genel anlamda kabül ettiklerini tespit etmiş bununla birlikte sistemin kullanılabilirliği yönünden kullanıcıların internet bağlantı hızı, bilgisayar bilgisi ve akademik başarılarına göre belirgin bir fark bulamamıştır.

Kaynak:  Bulut Tabanlı Bir Ders Yönetim Sistemi Yazılımının Geliştirilmesine Dayalı Olarak Öğretim Elemanı Ve Öğrencilerin Teknoloji Kabullerinin İncelenmesi, Hakan Güldal, 2014,  Sayfa: 9-10

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

💬 Yorumlar