Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Eğitim Yönetiminin Tarihçesi

Ders Notları • 4 sene önce

Gelişmiş bazı ülkelerde eğitim yöneticiliği; yaklaşık elli yılı aşkın bir geçmişi olan bir uzmanlık alanıdır. Bu alanın gelişmesine dönük ilk ve kapsamlı çalışmalar, ABD’de yapılmıştır. Bazı ülkelerde eğitim sistemi içinde eğitim ve okul yönetimi alanında istihdam edilecekler, özel programlar içinde yetiştirilmektedir.

Türkiye’de eğitim sisteminde eğitim yöneticisi ve denetçisi yetiştirme çabaları cumhuriyet dönemine kadar dayanmakla birlikte eğitim yöneticiliği ve okul müdürlüğü henüz uzlaşma sürecindedir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra açılan Gazi Terbiye Enstitüsünde (Gazi Eğitim Enstitüsü) açılan Pedagoji Bölümünde eğitim yöneticisi ve müfettiş yetirme atanmasına ilişkin yönetmeliğin hazırlanması ancak 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir.

Türkiye’de eğitim yöneticiliği konusu, Yedinci Milli Eğitim Şurasından (1957) başlayarak çeşitli şuralara konu olmuş, ilk defa en kapsamlı olarak On dördüncü Milli Eğitim Şurasında (1993) ele alınmış ve bu konuda bazı kararlar alınmıştır. Daha sonra bu konuda bir yönetmelik de hazırlanmış, ancak zaman içinde söz konusu yönetmelik defalarca değişmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yakın geçmişe kadar eğitim ve okul yöneticisi yetiştirme konusunda ciddi bir girişim olmamıştır. Eğitim ve okul yöneticileri, başarılı öğretmenler arasından seçilerek atanmıştır. Eğitim ve okul yöneticiliğine atamalarla istikrarlı nesnel ölçütler geliştirilememiştir.

Türkiye’de 1953 yılında Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün kurulmasıyla bu kurum bünyesinde, 1979-1980 öğretim yılından itibaren “eğitim yönetimi uzmanlık programları” açılmıştır. 1962’de Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) raporunda eğitim yöneticiliğinin özel bir uzmanlık işi olması gerektiği, bu alanda yöneticiler yetiştirmek üzere üniversitelerde bölümler açılması önerilmiştir. Daha sonra da bu doğrultuda bazı üniversitelerde programlar açılmıştır. 1965’te Ankara Üniversitesine bağlı olarak Eğitim Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve fakülte bünyesinde eğitim bilimleriyle ilgili çeşitli uzmanlık programları açılmıştır. Bunlardan biri de “eğitim yönetimi, teftişi planlaması ve planlanması lisans programı”dır. Daha sonra bunu diğer üniversitelerin içinde açılan programlar izlemiştir. Ancak 1990’lı yılların sonuna doğru eğitim fakültelerinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda eğitim bilimleri bölümü içinde yer alan “psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalı” dışında eğitim bilimleriyle uzmanlık programlarının hepsi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kapatılmıştır. Halen eğitim bilimleriyle ilgili programlar, lisansüstü düzeyde açılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her düzeyde yöneticiler için hizmet içi eğitim programları düzenlenip uygulanmaktadır. Yakın geçmişte yöneticilik sınavını kazanan adaylar, bazı üniversitelerde kısa süreli yoğun kurslara alınmış, daha sonra yapılan sınavda başarılı olan adaylar eğitim yöneticisi olma hakkını elde etmişlerdir. (Şişman 2005).

“Amerika ve Avrupa’da Eğitim Yönetiminin Gelişimi” adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

💬 Yorumlar

  1. Amerika ve Avrupa’da Eğitim Yönetimi Gelişimi | Eğitim Yönetimi
    5 sene önce

    […] Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Tarihçesi adlı yazıyı okumak için tıklayınız. […]

  2. Akademik Afitap
    5 sene önce

    Paylaşımlarınız çok değerli, teşekkür ederiz