Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Yönetim Süreçleri: Örgütleme

Ders Notları • 5 sene önce

 1. Karar Alma
 2. Planlama
 3. Örgütleme
 4. İletişim Kurma
 5. Etkileme
 6. Eşgüdümleme – Koordinasyon
 7. Değerlendirme

Yapıyı kurma, kadrolama ve ikmal eylemlerini kapsayan bu süreç, gerçekte örgütlenme veya örgütlendirme anlamını taşımaktadır. Örgütleme girişiminin informal yanı ise, anlayış göstermeyi gerektirir. Yapının kurulmasında örgüt modellerinden yararlanılır. Bunlar genel olarak dik ve yatık olmak üzere iki grupta toplanır. Birinci grup merkezden, ikincisi yerinden yönetilen sistemler meydana getirir. Dik modelin iletişim ve koordinasyon problemleri çok olur, yatık modelin işlemesi yeterli ve cesur yöneticilere ihtiyaç gösterir. Birincisi daha çok biçimi, ikincisi ise görevi hareket noktası olarak alır.

Bir örgüt yapısını kurabilmek için, örgütteki kademelerin, bunların yetki ve sorumluluk derecelerinin ve bunların aralarındaki ilişkilerin belirtilmesi gerekir. Ayrıca, yapının informal yanını meydana getiren, kişiler arası ilişkilerin ahenkleştirilmesi zorunludur. Eğitim örgütlerimizin yapı, kadro ve ikmal koşullarından çoğu Bakanlıkça hazırlandığından, okul yöneticilerimizin örgütleme yetkileri çok sınırlı bulunmaktadır. Bu bakımdan, okul yöneticisi yaratıcı olmaktan çok, kalıplaşmış kararları izler. Halbuki, böyle kararlar, girişim yeteneği ve cesareti sınırlı yöneticilerin seçeceği yollardır. Okul yöneticilerimizin yaratıcı olmaları bekleniyorsa, örgütleme yetkilerinin artırılması zorunludur. Anlayış gösterme sorumluluğu ise, davranış bilimleri ve insan ilişkilerinde bilgili olmalarını gerektirmektedir.

Kaynak: Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Doç. Dr. Ziya BUrsalıoğlu, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara 1972, sf.83

💬 Yorumlar

 1. Yönetim Süreçleri: Karar Alma - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] Yönetim süreçlerinden “Planlama” adımına dair ilgili yazı için tıklayın. Yönetim süreçlerinden “Örgütleme” adımına dair ilgili yazı için tıklayın. […]

 2. Yönetim Süreçleri: Planlama - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] Yönetim süreçlerinden “Karar Alma” adımına dair ilgili yazı için tıklayın. Yönetim süreçlerinden “Örgütleme” adımına dair ilgili yazı için tıklayın. […]

 3. Yönetim Süreçleri - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] Örgütleme […]