Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi Nedir?

Ders Notları • 5 sene önce
“YBS, hizmet sunduğu örgütün niteliğine göre uzmanlaşmaktadır, örneğin; Kamu Yönetimi Bilgi Sistemi (KYBS), Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi (EYBS) ve Okul Yönetimi Bilgi Sistemi (OYBS) gibi. Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi, kamu yönetimi alanındaki yönetim bilgi sisteminin eğitim yönetimine uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle EYBS, kamu yönetimi alanındaki YBS’nin eğitim yönetimine uygulanmasıdır.
Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi (Educational Management Information Systems); eğitim örgütlerinin işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü bilginin depolanmasını, bilgiye yeniden erişilmesini, işlenmesini, iletilmesini sağlayan ve bu işlenmiş verileri/bilgileri ilgili yönetim düzeylerine sunarak yönetim süreçlerini destekleyen, bilgi teknolojilerine dayalı örgütsel bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. “
Kaynak: Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi, İkram Çınar, Eğitim Yönetimi, Yıl 3, Sayı 3, Yaz 1997, ss. 289-298
💬 Yorumlar