Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Yönetim Süreçleri: Değerlendirme

Ders Notları • 5 sene önce

  1. Karar Alma
  2. Planlama
  3. Örgütleme
  4. İletişim Kurma
  5. Etkileme
  6. Eşgüdümleme – Koordinasyon
  7. Değerlendirme

İşi yapana ve işe ilişkin olarak varılan yargıdır. Değerlendirmenin amacı; uygulamanın başarı derecesini tarafsız olarak belirleyebilmektir.

Değerlendirme; bölgesel veya yönetimsel, genel veya sınırlı, sürekli yahut aralı, dışarıdan veya içeriden, statik veya dinamik olarak yapılabilir.Gerçekleştirilmek istenen amacın etkili biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak için , iyi düşünülmüş sürekli bir değerlendirme etkinliğine liderlik yapmak,yönetimsel bir sorumluluktur.

Değerlendirme, yönetim sürecinin en önemli ögelerinden biridir. Eğitim sürecinde yer alan bütün etkinlikler sürekli olarak değerlendirilmek durumundadır. Okulun ulaşılmak istenen amaçlara ne ölçüde ulaştığını belirleyebilmek ancak değerlendirme ile olanaklıdır.

Değerlendirme Süreci:
1-Neyin değerlendirileceğinin belirlenmesi
2-Performans standardının belirlenmesi
3-Ölçümün yapılması
4-Sonuçların belirlenen standartla karşılaştırılması
5-Yeniden ele alma.
6-Değerlendirme ve düzeltme(çözüm) aşamalarından oluşur.

Değerlendirme; üstler tarafından yapılabileceği gibi, grup tarafından ya da astların üstleri değerlendirmesi, çalışma arkadaşları tarafından yapılan değerlendirme, grup tarafından yapılan değerlendirme şeklinde olabilir. Değerlendirmede en stratejik sorunlar, örgüt amaçlarının ne derece açık ve işlek olduğu, üyelerinde bu amaçlara ne derece bağlı bulunduğudur. Değerlendirme, korkutucu olmaktan uzak olmalıdır. Çalışanlar için özendirici, iş verimliliğini artırıcı, rahat bir şekilde çalışmasını destekleyecek özellikte olmalıdır.

Kaynak: Okul Müdürlerinin Yönetim Süreçleriyle İlgili Davranışlarının Öğretmenlerin Verimliliği Üzerine Etkisi Konusunda Öğretmen Ve Okul Müdürlerinin Görüşleri, Zuhal Coşkun, İstanbul, 2006

💬 Yorumlar