Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Performans Değerlendirme Yöntemleri

Ders Notları • 5 sene önce

 

Performans yönetimi sistemi işin gidişatını belirleyen ve sonuçlarını doğuran en etkin yönetim araçlarındandır. Performans yönetimi sisteminin amacı, bir taraftan kurumun vizyonu doğrultusunda hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesinin sağlanmasıyken, diğer taraftan da hedeflere ulaşırken çalışanların katılımlarının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturarak kişisel gelişimin desteklenmesidir.

Performans yönetimi sisteminin aşamalarını şirket hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kişisel iş sonuçları yeterliliklerle ilgili hedeflerin belirlenmesi, hedeflere yönelik ilerlemelerin kaydedilmesi ve gelişmesi gereken yönlerin belirlenmesi (yönlendirme / geri bildirim), kişisel iş sonuçlarının ve yeterliliklerin değerlendirilmesi ve gelişmesi gereken yönlerin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek gelişim planlarının hazırlanması oluşturmaktadır (gelişim planlama).

Performans Değerlendirme Yöntemlerinden bazıları şunlardır: 

 1. Bireysel Performans Standartlarına Dayalı Yaklaşım
 2. Ortak Performans Kriter ve Standartlarına Dayalı Yaklaşım
 3. Kişiler Arası Karşılaştırmalara Dayalı Yaklaşım
 4. 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi
 5. Performans Değerlendirme Sistemlerinde Yeni Eğilimler
  a) Kurumsal Karne Yöntemi (Balanced Scorecard)
  b) Lynch-Cross Performans Piramidi
  c) Elektronik Ortamda Performans Yönetim Sistemi

Bireysel Performans Standartlarına Dayalı Yaklaşım

Bu performans değerlendirmesi yaklaşımında çalışanlar gerçekleştirdikleri hedeflere yarattıkları sonuçlara göre oluşturulan bireysel standartlara göre değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımda dört temel yöntem bulunmaktadır: “Hedeflerle Yönetim, Çalışma Standartları Yaklaşımı, Doğrudan Endeks Yöntemi, Metin Değerlendirmesi”

Bu yöntemin başarılı olması, çalışan ve yöneticinin hedefler ve eylem planları ile ilgili olarak sürekli ve düzenli olarak bir araya gelmelerine bağlıdır. Bu bir araya geliş, yönetici ve çalışan arasında gelişmeleri ve gerektiğinde de hedefleri tartışmak için uygun ortamı sağlamalıdır.

Ortak Performans Kriter ve Standartlarına Dayalı Yaklaşım

Bu yaklaşım her çalışanın performansını, diğer çalışanlardan bağımsız olarak ele alır ve değerlendirir. Bu yöntemlerde kullanılan değerlendirme kriterleri birden fazla olup, bazen tüm çalışanlar için, bazen de belirli iş grupları için ortak olarak saptanmaktadır.

Kişiler Arası Karşılaştırmalara Dayalı Yaklaşım

Bu performans değerlendirmesi yaklaşımında değerlendirmeler, çalışanların birbirleriyle karşılaştırılmaları sonucunda elde edilir. Bu çalışanın terfi ettirilmesi ya da yeni bir göreve atanması durumunda yeni göreve gelecek kişinin belirlenmesi için iki ya da daha fazla çalışanın belirlenmesi gerektiğinde daha çok kullanılan bu yaklaşım farklı yaklaşımlar içermektedir.

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi

Bu yöntemde çalışanlar, sadece üstleri tarafından değil, aynı seviyede çalışan iş arkadaşları, diğer departman yöneticileri iç ve dış müşteriler ve çalışanların kendileri tarafından değerlendirilmektedir. Zaten yönetimin adındaki 360 derece de değerlendirilen kişinin çevresini (görevi sebebi ile ilişkide bulunduğu herkes) ifade etmektedir.

Kaynak:

💬 Yorumlar

 1. jigolarıfkı
  6 sene önce

  performans diye arattım da yanlış oldu sanırım