Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Yönetici ve Girişimci Arasındaki Farklar

Ders Notları • 5 sene önce

Yönetici, yönetim sürecinin sorumluluklarını üstlenen kişidir. Yönetici; işletme kaynaklarını planlayan, örgütleyen, yönelten, koordine eden ve kontrolünden sorumlu kişidir. Yöneticiler tüm yönetim sürecinin sorumluluğunu üstlenmesine rağmen dönem sonu kar veya zararından etkilenmeyen işletme çalışanlarıdır.

Girişimci kavramıyla yönetici kavramı arasındaki temel fark burada ortaya çıkmaktadır. Girişimciyle yönetici arasında mülkiyet farklılığı vardır. Girişimci işletme sermayesinin tamamını ya da bir kısmını kar elde etme amacıyla ortaya koyar. Yöneticiler ise işletmenin sermayesi veya kar/zararıyla ilgisi olmayan kişilerdir. Başka deyişle, girişimci mülkiyet sahibidir. Yönetici mülkiyet sahibi değildir.

Bu iki kavram arasındaki bir diğer fark, girişimci ve yöneticinin üstlendiği risktir. Girişimci işletmenin kar veya zararından direkt olarak etkilendiği için yöneticiden daha fazla risk üstlenmektedir. Çünkü yönetici, yaptığı işler karşılığında belirli miktarda sabit aylık maaş almaktadır. Oysa girişimcinin kazancı işletmenin kar veya zarar oranına göre değişebilmektedir. Yönetici ve girşimci arasındaki diğer bir fark ise, yönetici sabit bir maaş veya kardan pay karşılığında çalışırken, girişimcinin kazancının işletmenin kar veya zarar durumuna bağlı olmasıdır.

Yönetici (ing.manager), işletmenin risk dışındaki sorumluluklarını taşıyan ve işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için girişimciye karşı sorumluluk sahibi olan işletme çalışanlarıdır.

Bir girşimci aynı zamanda yönetici olabileceği gibi yönetici de işletmeye ortak olarak girişimci olabilmektedir.

Girişimci (ing.enterpreneur), işletmenin kaynaklarını bir araya getirerek yeni iş veya işlerin yaratılmasında tüm riski üstlenerek girişimcilik ruhu taşıyan kişilerdir. Ayrıca girşimcinin taşıdığı girişimcilik ruhu da işletmenin üretim faktörleri arasındadır.

Yöneticilerin yönetim fonksiyonlarını başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için bazı yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Ancak bu yetkinlikler işletmedeki yönetim kademelerine göre de farklılık göstermektedir.

Kaynak: Çağdaş Yönetim Bilimi, Sadi Can Saruhan, Müge Leyla Yıldız, Beta, 2009, İstanbul, s.21-22

💬 Yorumlar