Eğitim Yönetimi Nedir?

Eğitim • 3 ay önce

Eğitim Yönetimi kavramı hakkında teorik tanımlar için anasayfamızı ziyaret ediniz.

Eğitim Yönetimi, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ele alınan bir bilim dalıdır. Kimi zaman üniversitelerin Eğitim Bilimleri enstitüsünde, kimi zamanda Sosyal Bilimler çatısı altında eğitimleri verilir.

Eğitim Yönetimi, Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başlamış bir bilim dalıdır. İlk profesörlerini vermiş ve kürsüler kurulmaya başlamıştır. Yaptığımız son araştırmaya göre Türkiye’de 50 farklı üniversitede 50 adet yüksek lisans kürsüsü bulunmaktadır. Bunların 10 tanesi özel üniversite, gerisi devlet üniversitesidir. Onun dışında bir o kadar da doktora programı bulunmaktadır.

Eğitim Yönetiminin ne olduğuna dair birçok kitabi bilgi verilebilir. Ancak bir Eğitim Yönetimi yüksek lisans öğrencisi olarak bizzat bu programdan ne anladığımı, deneyimlerimi aktarmak isterim.

Bana göre Eğitim yönetimi, üniversitenin kapısından müdür veya idareci olarak girdiğiniz “yönetici” olarak çıktığınız bir programdır. Şunu kastediyorum. Okullarda, dershanelerde müdürlük, idarecilik yapan öğrencilerin daha önce bu alana teorik anlamda alaka beslemediği için, bu programa gelindiğinde, anlatılanlar karşısında afalladığını gözlemliyorum. Çünkü gerçekten klasik anlamda müdür olarak gelenleri, profesyonel anlamda bir yönetici olarak uğurluyorlar.

Daha net ifade edecek olursak,

Eğitim yönetimi: Eğitime dair tüm unsurların; fiziki koşulların, donanımların, materyallerin, insan kaynağının ve bizzat eğitimin tüm yönlerini yönetmek ve koordine etmektir.

Bu programla alakalı merak edilenlere gelecek olursak:

Bu programdan sadece okul yöneticileri mi faydalanmalı?

Eğitim yönetimi; yalnızca bir okulu, bir kurumu yönetmek değildir. Eğitim, gerek sınıf içinde öğretmen tarafından olsun, gerekse herhangi informal bir alanda olsun yönetilmeye muhtaç bir alandır. Dolayısıyla eğitime ilgi duyan herkes için bu program gereklidir.

Eğitim Yönetimi bölümünün iş imkanları neler?

Ayrıca daha sonra ele alacağımız bu konuya dair şunlar söylenebilir:

  • Milli Eğitim Bakanlığında çalışan kişiler için, kademe atlamada kolaylık sağlayabilir. Çünkü öğretmenlik yapıp da bu programa devam ettiği için hızlıca müdür yardımcısı olan kişiler mevcut. Yönetici adaylarına ciddi bir puan avantajı sağlıyor.
  • Kolejler, dershanelerde yahut herhangi bir eğitim kurumunda koordinatörlük, yöneticilik, şeflik vb. pozisyonlarda çalışabilecek kabiliyeti sunan bir program. Ancak bu pozisyonlara ulaşmada ne kadar şanslı olabilirsiniz, orasını kestirmek zor. Çünkü işler, Türkiye’de sadece liyakatla yürümüyor.
  • Milli Eğitim Bakanlığında müfettişlik yapacak kabiliyeti ve imkanı sunuyor. Müfettişlik başvurularında artı avantaj sağlaması söz konusudur.

Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yönemi ve Denetimi arasındaki fark nedir?

Aslında pek fark olduğu söylenemez. Bunun gibi birkaç farklı isimde de programlar açılmış durumda. Ancak hepsinin ana çatısı eğitim yönetimidir. İçerik olarak pek farklılık söz konusu değil. Yalnızca enstitülerin isim seçimleriyle alakalıdır.  Şuradan daha farklı isimlendirmeleri görüntüleyebilirsiniz.

Eğitim Yönetiminde hangi dersler var?

Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi programına gidiyorum. Bu üniversitedeki ders programı şöyledir:

Ders Adı – I. DÖNEM AKTS
Yönetim Bilimi ve Süreçleri (Management Science and Procedures) 7.5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Scientific Research Methods) 7.5
Örgütsel Davranış ve Yönetimi (Organizational Behavior and Management) 7.5
Eğitim Araştırmaları ve Uygulama (Educational Research and Practice)   7.5

 

Ders Adı – II. DÖNEM AKTS
Eğitimde İstatistik (Statistics in Education) 7.5
Liderlik Yaklaşımları (Leadership Approaches) 7.5
Yüksek Lisans Semineri (Master Seminar) 7.5
Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Educational Administration and Supervision) 7.5

 

Tabi bu dersler, üniversiteden üniversiteye hatta yıldan yıla farklılık göstermektedir. Özetleyecek olursak bu alanda çalışma yapmak isteyenlerin: insan kaynakları, örgüt yönetimi, liderlik, yönetim bilimi, iletişim, mevzuatlar, genelgeler vb. bir çok konu başlığında okumalar yapmaya başlaması iyi olacaktır.


Bu programa başvuracak adaylara tavsiyem şudur: Bu alan geleceğin alanlarından biridir. İlk defa profesyonel anlamda okul yöneticiliğinin konuşulduğu zamanlardayız. Artık yönetici yeterlilikleri tartışılıyor. Klasik müdürlük anlayışına eleştiriler yöneltiliyor. Sorgulamaların bu kadar net olduğu bir zamanda, gelecek için yönetim bilimine dair umudunuz artıyor. Dolayısıyla yeni yeni gelişen bu alanda yerinizi almalısınız. Hem akademik boşluğu doldurmak adına, hem de okul yönetimlerini daha profesyonel uygulamalarla güzelleştirmek adına…

Aytaç Açıkalın hocamızın deyimiyle,

Okul, yöneticisi kadar okuldur.


Eğitim Yönetimi ve Denetime dair merak ettiğiniz her türlü konuyu bu başlık altında sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız.

💬 Yorumlar
Yorumları Göster