Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Yönetim Süreçleri: Karar Alma

Ders Notları • 5 sene önce

 1. Karar Alma
 2. Planlama
 3. Örgütleme
 4. İletişim Kurma
 5. Etkileme
 6. Eşgüdümleme – Koordinasyon
 7. Değerlendirme

Eğitim yönetimi sürecindeki ilk fonksiyon karar vermedir. Bireyler hayatlarının her döneminde, hem özel hem de meslek yaşamlarında sürekli olarak karar vermek zorundadırlar. Karşılaşılan sorunlar çok basit olabildiği gibi birçok faktörün etkilediği çok karmaşık sorunlar da olabilmektedir.

Karar, örgütte değişiklik yapmak, bir çatışmayı önlemek veya çözmek, örgüt üyelerini etkilemek amaçlarıyla kullanılır. Karar yönetimin kalbi ve diğer süreçlerin eksenidir (Bursalıoğlu, 2008).

En genel anlamıyla karar, “bir amacın veya çok sayıda amaçların elde edilebilmesi için mevcut çok sayıda alternatif arasında bilinçli olarak yapılan bir seçim” olarak tanımlanmaktadır (Otlu ve Demir, 2005).

Daha geniş bir tanımla ise karar, karar vericinin çevresinden, rolünden, geçmiş tecrübelerine dayanarak oluşturduğu zihinsel süreçtir. Karar istenen bir sonuca ulaşmak için birtakım alternatifler arasından bilinçli olarak seçilendir. Bu nedenle karar bir tercihtir, bilinçli bir zihinsel faaliyetin sonucudur ve bir amaca yöneliktir (Oğuz, 2009)

Karar verme ise; “belirli bir başlangıç noktası olan ve buradan itibaren değişik iş, faaliyet veya düşüncelerin birbirini izlediği ve sonunda bir tercihin yapılması ile sonuçlanan bir süreç” olarak ifade edilmektedir (Besler, 2009; Bakan ve Büyükbeşe, 2005).

Farklı bir tanımlama ile karar verme, “belli bir eylem biçimine adapte olmak ve başkaları adına sorumluluk alma, vaatte bulunma, söz verme, diğer kişilerden karara katkı ve destekte bulunmalarını istemek”tir (Kıranlı ve Ilğan, 2007).

Karar süreci farklı yazarlar tarafından çeşitli şekillerde sistematize edilmiş olmasına rağmen bu çalışmada genel kabul gören karar alma sürecine aşağıda yer verilmektedir;

Problemin Anlaşılması: Problem, şu veya bu nedenle, bir organizmanın bir amaca ulaşmasını engelleyen bir durumdur. Problemi tanımak, çözülecek problemin boyutlarının sınırını, nedenlerini, çözme zamanını ortaya koyup incelemeyi gerektirir.

Problemin incelenmesi (Bilgi toplama): Problem ve kararla ilgili olasılıkların tümü üzerinde düşünüldüğünde, bu adım karar vermenin başlangıç etkinliği olarak ortaya çıkmaktadır. Karar vermeden önce bütün seçeneklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur.

Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Karar sürecini bu üçüncü aşamasında buluna çözüm alternatif ve seçeneklerin bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu alternatiflerin irdelenmesi bunların çeşitli açılardan değerlendirmeye tabi tutulması ile gerçekleşmektedir.

Seçilen Alternatife Göre Karar Verme: Sorun açıklıkla ortaya konduktan, uygun alternatifler tanımlandıktan ve her alternatifin olası sonuçları olanaklar ölçüsünde iyi biçimde tahmin edildikten sonra, son seçimin, belli olmasa bile kolay olacağı sanılabilir.

Karar Seçeneğinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi: Bir kararın etkili olabilmesi bir eylemle sonuçlanması ile olanaklıdır. Özünde elem odaklı olan karar süreci, uygulama aşaması ile son bulmaktadır.

Kaynak: Üniversitelerdeki Örgütsel Adalet Olgusunun Öğretim Elemanları Algılarına Göre Yönetim Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi, Bertan AKYOL, Doktora Tezi, Temmuz, 2013

💬 Yorumlar

 1. Yönetim Süreçleri: Planlama - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] Yönetim süreçlerinden “Karar Alma” adımına dair ilgili yazı için tıklayın. […]

 2. Yönetim Süreçleri - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] Süreçleri: Karar Alma Yönetim Süreçleri: […]

 3. Yönetim Süreçleri: Örgütleme - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] süreçlerinden “Karar Alma” adımına dair ilgili yazı için tıklayın. Yönetim süreçlerinden “Planlama” adımına dair ilgili yazı […]

 4. Yönetim Süreçleri: İletişim Kurma - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] süreçlerinden “Karar Alma” adımına dair ilgili yazı için tıklayın. Yönetim süreçlerinden “Planlama” adımına dair ilgili yazı için tıklayın. Yönetim […]

 5. Yönetim Süreçleri: Etkileme - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] Karar Alma […]

 6. Yönetim Süreçleri: Eşgüdümleme - Koordinasyon - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] Karar Alma […]

 7. kasım
  2 sene önce

  Sınıf yönetiminde öğretmenin karar alma süreçleri ile ilgili olarak dikkat etmesi gereken birbirinden farklı 8 önemli nokta nedir