Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Eğitim Danışmanlığı

Ders Notları • 5 sene önce

 

Danışmanlar, insan kaynaklarının eğitimiyle ilgili temel konularda veya tavsiye alınmak üzere de görevlendirilebilir. Organizasyonlar, kendilerini geliştirmek ve devamını sağlamak için dinamikliğini korumak zorundadır.45

Eğitim başlığı altında sayılan danışmanlık hizmetleri arasında, firmaların eğitim ihtiyaçlarının saptanması, ihtiyaçlara uygun eğitimlerin dizayn edilmesi, eğitimlerin zamanlaması ve düzenlenmesi ile verilen eğitimlerin sonuçlarının takip edilmesi ve kişilerde hedeflenen değişimlerin oluşup/oluşmadığının belirlenmesi konularında yapılan çalışmalar sayılabilir.

Eğitim ihtiyaç analizi: Firma çalışanlarının teknik veya davranışsal olarak ihtiyaç duydukları eğitimlerin neler olduğunun belirlenmesidir. Bu aşamada danışmanlık kurumu çalışanların performans formları, daha önce aldıkları eğitimler ve iş tanımlarına bakarak ne tür bilgi ve becerilere ihtiyaç duyabileceklerini belirlemektedir. Pek çok insan kaynakları departmanının yıllık eğitim takvimlerini hazırlamada araç olarak kullandığı bu veri için danışmanlık almadığı görülmektedir.

Eğitimin tasarlanması: Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak eğitim modüllerinin mevcut olup olmadığı incelenir. Firma eğer kendi iç sisteminde ihtiyaçları karşılayacak eğitim modülleri olmadığına karar verir ise, eğitim veren kurumlar firma tarafından bulunabileceği gibi danışmanlık kurumu da bu süreçte yardımcı olabilir. İhtiyaca uygun içerikli eğitim programları olan değişik firmalar ile görüştükten sonra en uygun olanın seçilmesi gerekir. Bu noktada firmaların seçim yapmada kullandıkları temel kriterler arasında, firma kültür ve yapısına uygunluk ile eğitim fiyatının öngörülen bütçeyi aşmaması olarak gösterilebilir.

Eğitim hizmeti veren kurumların ellerindeki standart programları olduğu gibi müşterilerinde uygulamaya çalışmaları eğitim danışmanlığı faaliyetinde bulunan kurumları “tüccar zihniyetli ve profesyonellikten uzak” oldukları inanışına yol açmış ve bu nedenle de firmalarca eğitim hizmeti danışmanlık kurumlarından alınmamaya başlanmıştır. Bunun tam tersi bir şekilde hizmet veren eğitim danışmanlık kurumları da bulunmaktadır. Örneğin; Master’s Training kurumu yetkilileri ile yapılan bir söyleşide kurumlarını “Kuruluşların ihtiyaçlarına uygun olarak, ´haute couture´ hizmetler sunan” şeklinde tanımladığı gözlenmiştir.46 Bazı büyük firmaların ise kendi bünyelerinde eğitmen yetiştirme yoluna yöneldikleri görülmüştür.

Eğitimlerin firmaların kendi kültür ve ihtiyaç durumlarına uygun olarak düzenlenmesi esas olmalıdır. İhtiyaca uygun bir eğitim modülü bulunamaması halinde sıfırdan bir eğitim modülünün tasarlanması aşamasında eğitim danışmanlarının bu eğitimi alacak gruplar ile bir araya gelerek ihtiyaçlarını daha yakından görmeleri yararlı olacaktır. Ekser danışmanlık kurumu yetkilileri bu yaklaşımı benimsediklerini kendileri ile yapılan bir söyleşide ifade etmişlerdir.47

Eğitimin verilmesi: Eğitimin verilmesi, şirket içi eğitmenlerce yapılabileceği gibi eğitim danışmanlığı kurumları tarafından da sağlanabilir. Eğitimin verilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır.

  • Eğitim eğer şirket dışından bir kişi tarafından veriliyor ise, eğitim sırasında firmanın insan kaynaklarından bir kişinin mümkünse eğitimin oluşturulup geliştirilmesinde çalışan kişinin hazır bulunması,
  • Eğitime katılacak kişilere eğitim içeriği, eğitim yeri ve saati gibi detay bilgilerin zamanında aktarılması,
  • Kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan bu eğitime gerçek anlamda katılımcı olmalarının sağlanması,

Eğitim sonuçlarının takip edilmesi: Günümüzde firmalar personellerine verdikleri eğitimlerin artı değer yaratıp yaratmadığını görmek istemektedir. Bu amaç doğrultusunda “Return on Investment” kısaca ROI kavramı gündeme gelmiştir. Donald L. Kirk Patrick isimli bir uzman tarafından yaratılan dört aşamalı model ile eğitimlerin sonrasında kişilerde hedeflenen davranışsal değişimin olup olmadığı ölçülmeye çalışılmaktadır.48 Era Danışmanlık Kurumu bu alanda çalışmalarını şöyle açıklamaktadır. “Eğitimler sonrasında oluşturulan izleme sistemi sayesinde kurumun alınan eğitimlerden ne kadar yarar sağladığı ve katılımcıların “davranış değişikliği” yaşadığı konular üzerinde fikir sahibi olunuyor.”49

Yararlanılan Kaynaklar:

45 Türker Ahmet Vahdi; Yönetim Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanımı,Yüksek lisans tezi, 1993, s.74
46 HR Dergi; Danışman firma: Masters Training International, 2002 Nisan
47 HR Dergi; Eğitim: Ekser Danışmanlık, 1998, Ekim-Kasım-Aralık
48 Kirkpatrick, Donald L; Evaluating Training Programs: The Four Levels, San Francisco, BerrettKoehler Publishers Inc, 2002, s. 19-24
49 HR Dergi; Proje: Era Eğitim & Danışmanlık “Müşteri Odaklı Kaliteli Servis Ekipleri”
Yaratma Projesi, 1997 Ağustos

Diğer eğitim danışmanlığı tanımları:

Özel Eğitim Hizmetleri: Birlikte eğitim ortamına yerleştirilen yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere, öğretmenlerine ve okul personeline araç-gereç, uzman personel ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasıdır. (Kırcaali-İftar ve Uysal, 1999)

Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir (RG.sayı:26184, Tarih:31.05.2006).

Özel Eğitim Danışmanlığı: Özel eğitim danışmanlığı, genel eğitim sınıfında zihinsel yetersizliği olan öğrencisi bulunan genel eğitim sınıf öğretmenlerinin, zihinsel yetersizliği olan öğrencisine ilişkin olarak aldığı danışma hizmetidir. Özel eğitim danışmanlığı, bu konuda uzmanlaşmış özel eğitim öğretmenleri tarafından sağlanabilir. (Kırcaali-İftar ve Uysal, 1999)

Birlikte Eğitim Düzenlemesi: Yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin eğitsel performansı, eğitsel gereksinimleri belirlenmeden, hiçbir eğitsel tedbir alınmadan yerleştirildiği ve normal olarak nitelendirilen öğrencilerle birlikte eğitildiği eğitim ortamıdır( Timuçin, 2008).

Yapabildiğine Dayalı Öğretim: Yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin, özel eğitim danışmanlığıyla, eğitsel performansı, eğitsel gereksinimleri belirlenerek bu doğrultuda sınıf içinde öğretimsel düzenlemelere yer verilmesi sürecidir.

💬 Yorumlar