Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Toplam Kalite Yönetimi Modeli

Ders Notları • 5 sene önce

TKY modelinin dört ana unsuru vardır, bunlar insan, sürekli gelişim, süreç ve müşteri, insan faktörü; çalışanların katılımı, motivasyonu ve tatmini, sürekli gelişim faktörü; PDCA çevrimi uygulanacak sonsuz bir iyileştirme çabası, süreç faktörü; herfaaliyet için birinci basamakta başlayıp sonuncu basamakta biten bir işlemler zinciri olarak görülür ve her defasında tekrar başa dönülerek işlem devam eder, müşteri faktörü ise; beklenen ve tatmin eden kalite kavramları aşılarak memnun eden kalite kavramı üzerinde durmaktadır. Böylelikle müşterinin varlığından bile haberdar ve herhangi bir beklentisinin olmadığı özellikte ürün üretilmekte, müşteri ile işletme arasında bir coşku yaratılmakta ve memnun edilen kaliteye ulaşılmaktadır.

Yönetim kademesinin temel sorumlulukları kuruluşun performansını yükseltmeye imkan veren sistemleri kurmak, geliştirmek ve mevcut sistemleri belirlenen hedefler doğrultusunda çalıştırmaktadır. Çalışanlar sistemin işletilmesi, yani uygulama safhasında yer alırken sisteme katkı yapacak önerilerde bulunabilirler. Fakat yönetim kademesi yükseldikçe sistem geliştirme yetki ve sorumluluğu da artar.

Sistem sorumluluğu esasen yönetimde olduğundan, Juran’ın ve Deming’in atıfta bulunduğu yönetimin sorumluluğu da bu şekilde bir kantitatif ölçüye oturtulmaktadır. Gerçekten de bir kuruluşun başarısında veya başarısızlığında birinci derecede sorumlu tutulan ” Yönetim” olmaktadır.

TKY modelinin hayata geçirilmesinde işletme içerisinden önemli iki unsur üst yönetimin desteği ve iletişimidir. İletişim grup çalışması ve gruplar arsı koordinasyon için çok önemlidir. Bunun yanında temel olarak üzerinde durduğu konular:

 • Kalite odaklı olmak
 • Müşteri odaklı olmak
 • Süreç odaklı olmak
 • Kalite maaliyetlerini hesaplamak
 • Gerçekler ve istatistikleri kullanarak karar vermek
 • Devamlı gelişme (Kaizen)
 • Hedeflerle Yönetim (Hostin Kanri)
 • Günlük Yönetime (Nhkhijo Kanri) ağırlık vermek
 • Katılımcı yönetim ve grup çalışması
 • her girdi ve kaynağın kontrolü
 • İç müşteri kavramı(bir sonraki süreç müşterinizdir kavramı)
 • Önlemeye dönük yaklaşım.

Bu konulara ulaşabilmek için bir dizi faaliyette bulunmak gerekecektir. İşte tüm bu faaliyetler TKY şemsiyesi altında toplanabilir.

Kaynak:  Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Ödüller, Mehmet Kuruşçu, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,2003, İstanbul ss.26-28

💬 Yorumlar