Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Süreç Kuramları

Eğitim • 4 sene önce

Süreç kuramları, kapsam kuramlarından farklı olarak dışa dönük kuramlardır. Bu kuramlar, çalışanların davranışlarının nasıl başladığına odaklanmaktadır (Önen ve Kanayran, 2015: 52.).  Süreç kuramları arasında Vroom’un Beklenti Kuramı, Porter ve Lawyer’in Geliştirilmiş Beklenti Kuramı, Adams’ın Eşitlik Kuramı, Locke’un Amaç Kuramı bulunmaktadır.

VROOM’UN BEKLENTİ KURAMI
LAWLER VE PORTER’IN GELİŞTİRİLMİŞ BEKLENTİ KURAMI
ADAMS’IN EŞİTLİK KURAMI
LOCKE’UN AMAÇ KURAMI

Kapsam Kuramları için tıklayınız.

Kaynak: Öğretmenlerin Mesleki İmajlarının İş Doyumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019: Hüseyin Onur Cansız

💬 Yorumlar

  1. Kapsam Kuramları – Eğitim Yönetimi
    4 sene önce

    […] Süreç Kuramları için tıklayınız. […]