Süreç Kuramları

Süreç kuramları, kapsam kuramlarından farklı olarak dışa dönük kuramlardır. Bu kuramlar, çalışanların davranışlarının nasıl başladığına odaklanmaktadır (Önen ve Kanayran, 2015: 52.).  Süreç kuramları arasında Vroom’un Beklenti Kuramı, Porter ve Lawyer’in Geliştirilmiş Beklenti Kuramı, Adams’ın Eşitlik Kuramı, Locke’un Amaç Kuramı bulunmaktadır.

VROOM’UN BEKLENTİ KURAMI
LAWLER VE PORTER’IN GELİŞTİRİLMİŞ BEKLENTİ KURAMI
ADAMS’IN EŞİTLİK KURAMI
LOCKE’UN AMAÇ KURAMI

Kapsam Kuramları için tıklayınız.

Kaynak: Öğretmenlerin Mesleki İmajlarının İş Doyumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019: Hüseyin Onur Cansız

1Pingbacks & Trackbacks on Süreç Kuramları

  1. […] Süreç Kuramları için tıklayınız. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.