Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kapsam Kuramları

Eğitim • 4 sene önce

Kapsam kuramları çalışanların sergiledikleri davranışlarının temel nedenini açıklamaya yönelik kuramlardır. Bu kuramlar, çalışanların ihtiyaçlarının doğasını ve onları davranışlara yönlendiren faktörler açıklamaya yöneliktir (Süral Sözer ve Topaloğlu, 2008: 1). Kapsam kuramları Arasında Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı, Alderfer’in ERD Kuramı, Mc Celland’ın Başarma Gereksinimi Kuramı, Herzberg’in Çift Faktör Kuramı öne çıkmaktadır

MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ KURAMI
ALDERFER’İN ERG KURAMI
MCCLELLAND’IN BAŞARMA GEREKSİNİMİ KURAMI
HERZBERG’İN ÇİFT FAKTÖR KURAMI

Süreç Kuramları için tıklayınız.

Kaynak: Öğretmenlerin Mesleki İmajlarının İş Doyumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019: Hüseyin Onur Cansız

💬 Yorumlar