Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Eğitim

Otizm Nedir?

Otizm, farklı nedenlere bağlı olarak çocuklukta ilk yıllarda iletişim ve sosyal yeteneklerin zayıflığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İleriye dönük olarak da çocuğun tekrarlayıcı hareketler yapması da otizmin bir şartıdır. Otistik bireyler sosyal ilişki ve davranışlarda düzenleme ve akranlarıyla ilişki kurmada zorluk çekmekte, streotip davranışları ve dil becerilerinde kusurları bulunmaktadır. Bunun yanında otizmli bireylerin ayrıca motor işlev…

Japonca Öğrenmek

Japonca Öğrenmek adlı dosyamıza dair detaylar şöyledir: Türkiye’nin dost ülkesi olan Japonya, coğrafi uzaklığa rağmen her zaman Türk insanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dikkatini çeken ülkelerin başında yer almıştır. Özellikle son zamanlarda, ekonomik ve kültürel ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı olarak yoğunlaşmaktadır. Japonca Eğitimin Tarihi Türkiye’de Japonca eğitimi 1976’da Türk-Japon…

İspanyolca Öğrenmek Blog feed banner

İspanyolca Öğrenmek

İspanyolca dili dünya genelinde yaklaşık 550 milyon kişinin konuştuğu, en çok konuşulan diller sıralamasında dünyada dördüncü sırada bulunan bir dildir. İspanya’nın nüfusunun yaklaşık 47 milyon olduğunu göz önüne aldığımızda, bu dilin etki alanının büyüklüğünü daha iyi kavrayabiliriz. İspanyolca, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik Diller koluna bağlıdır, dolayısıyla aynı dil ailesine mensup dillerle bir çok yapıya sahiptir,…

28 Temmuz 2020 Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları

Mülakat Sonuçları Açıklanma Tarihi 3 Nisan 2020 tarihinde 20 bin öğretmen alımı için açıklama yapılmış ve sonraki süreçte atama takvimi yayınlanmıştı. Bu takvime göre öğretmen atamalarında ve mülakatlarında belirli bir plan dahilinde ilerleneceği açıklanmıştı. Sonrasında ise 1 Haziran – 12 Haziran 2020 arası arası sözlü sınava girilecek merkezleri tercih etmek için başvuru ekranı açılmıştı. 2018…

STEM Eğitimi Nedir?

Bazı eğitimciler STEM’i, tüm branşlarda eğitim öğretim sürecini yeniden yapılandırmak olarak ifade etmektedir. Bu anlamda STEM’i tanımlayacak olursak; anaokulundan 12. sınıfa kadar olan dönemde öğretim programının tasarlanması, organize edilmesi ve uygulanması gibi süreçlerin yeniden dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Branşlarda yapılan eğitim öğretim düzenlemesini STEM kabul eden araştırmacıların aksine, bazıları da STEM sürecinde okulların tam manasıyla yapılandırılması gerektiğini…

İşbirlikli Öğrenme

Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katıldıkları öğrenme yöntemlerinden yaygın olarak bilinen bir yöntem, işbirlikli öğrenme yöntemidir. İşbirlikli öğrenme yöntemi ana sınıfından yüksek öğrenime kadar, çeşitli derslerde öğrencilerin olumlu sosyal etkileşim ve başarılarını artıran bir pedagojik yaklaşım olarak tanınmaktadır. İşbirlikli öğrenme yöntemi, akademik öğrenme ve sosyal etkileşim üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı eğitim dünyasında çok büyük bir…

Genel Hatlarıyla Öğretim Yöntemleri

Düz Anlatım Yöntemi: Öğretmen merkezli bir öğretme yöntemi olup, daha çok öğretmenin bilgiyi öğrenenlere aktarması sürecini içermektedir. Düz anlatım yönteminde “günlük konuşma, panel, diyalog, forum, komite görüşmesi, sunu, sempozyum, konferans, söylev, demeç, mektup- telgraf oyunu, nesi var, doğru mu, yanlış mı” tekniklerinden yararlanılabilir. Soru Cevap Yöntemi: Sözel etkileşim yöntemidir. Bu yöntem, öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını…