Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Eğitim

Uzman Öğretmenlik Nedir?

Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Millî Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlerin, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmelerinde; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet…

Otizm Nedir?

Otizm, farklı nedenlere bağlı olarak çocuklukta ilk yıllarda iletişim ve sosyal yeteneklerin zayıflığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İleriye dönük olarak da çocuğun tekrarlayıcı hareketler yapması da otizmin bir şartıdır. Otistik bireyler sosyal ilişki ve davranışlarda düzenleme ve akranlarıyla ilişki kurmada zorluk çekmekte, streotip davranışları ve dil becerilerinde kusurları bulunmaktadır. Bunun yanında otizmli bireylerin ayrıca motor işlev…

Japonca Öğrenmek

Japonca Öğrenmek adlı dosyamıza dair detaylar şöyledir: Türkiye’nin dost ülkesi olan Japonya, coğrafi uzaklığa rağmen her zaman Türk insanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dikkatini çeken ülkelerin başında yer almıştır. Özellikle son zamanlarda, ekonomik ve kültürel ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı olarak yoğunlaşmaktadır. Japonca Eğitimin Tarihi Türkiye’de Japonca eğitimi 1976’da Türk-Japon…

İspanyolca Öğrenmek Blog feed banner

İspanyolca Öğrenmek

İspanyolca dili dünya genelinde yaklaşık 550 milyon kişinin konuştuğu, en çok konuşulan diller sıralamasında dünyada dördüncü sırada bulunan bir dildir. İspanya’nın nüfusunun yaklaşık 47 milyon olduğunu göz önüne aldığımızda, bu dilin etki alanının büyüklüğünü daha iyi kavrayabiliriz. İspanyolca, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik Diller koluna bağlıdır, dolayısıyla aynı dil ailesine mensup dillerle bir çok yapıya sahiptir,…

28 Temmuz 2020 Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları

Mülakat Sonuçları Açıklanma Tarihi 3 Nisan 2020 tarihinde 20 bin öğretmen alımı için açıklama yapılmış ve sonraki süreçte atama takvimi yayınlanmıştı. Bu takvime göre öğretmen atamalarında ve mülakatlarında belirli bir plan dahilinde ilerleneceği açıklanmıştı. Sonrasında ise 1 Haziran – 12 Haziran 2020 arası arası sözlü sınava girilecek merkezleri tercih etmek için başvuru ekranı açılmıştı. 2018…

Zaman Türleri

Psikolojik Zaman Psikolojik zaman yönetiminde de asıl olan zamanın yönetilmesi değil insanların kendilerini yönetmesidir. Yani bu tür zaman yönetiminde de önemli olan ne kadar zamanın olduğu değil, sahip olunan zaman içinde nelerin yapılabileceğidir. Zira insanın hayatında bilinçli ya da bilinçsiz olarak kontrolün çok zayıf, hatta yok olduğu alanlarda, bazı amaçların başarılması, hayatı anlamlı hale getirebilmektedir….

İşbirlikli Öğrenme

Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katıldıkları öğrenme yöntemlerinden yaygın olarak bilinen bir yöntem, işbirlikli öğrenme yöntemidir. İşbirlikli öğrenme yöntemi ana sınıfından yüksek öğrenime kadar, çeşitli derslerde öğrencilerin olumlu sosyal etkileşim ve başarılarını artıran bir pedagojik yaklaşım olarak tanınmaktadır. İşbirlikli öğrenme yöntemi, akademik öğrenme ve sosyal etkileşim üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı eğitim dünyasında çok büyük bir…