Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Eğitim

6. Sınıf 1. Dönem 1. Türkçe Sınavı (Yeni Mevzuat) (Senaryolu)

Aşağıdaki kazanımlar 01.11.2023 tarihli Türkçe dersi 1. Dönem, 1. Yazılısı olarak kullanılmıştır. İlgili kazanımlar, madde sırasına göre örnek yazılıda kullanılmıştır. 8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur….

Uzman Öğretmenlik Nedir?

Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Millî Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlerin, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmelerinde; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet…

Otizm Nedir?

Otizm, farklı nedenlere bağlı olarak çocuklukta ilk yıllarda iletişim ve sosyal yeteneklerin zayıflığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İleriye dönük olarak da çocuğun tekrarlayıcı hareketler yapması da otizmin bir şartıdır. Otistik bireyler sosyal ilişki ve davranışlarda düzenleme ve akranlarıyla ilişki kurmada zorluk çekmekte, streotip davranışları ve dil becerilerinde kusurları bulunmaktadır. Bunun yanında otizmli bireylerin ayrıca motor işlev…

Japonca Öğrenmek

Japonca Öğrenmek adlı dosyamıza dair detaylar şöyledir: Türkiye’nin dost ülkesi olan Japonya, coğrafi uzaklığa rağmen her zaman Türk insanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dikkatini çeken ülkelerin başında yer almıştır. Özellikle son zamanlarda, ekonomik ve kültürel ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı olarak yoğunlaşmaktadır. Japonca Eğitimin Tarihi Türkiye’de Japonca eğitimi 1976’da Türk-Japon…

İspanyolca Öğrenmek Blog feed banner

İspanyolca Öğrenmek

İspanyolca dili dünya genelinde yaklaşık 550 milyon kişinin konuştuğu, en çok konuşulan diller sıralamasında dünyada dördüncü sırada bulunan bir dildir. İspanya’nın nüfusunun yaklaşık 47 milyon olduğunu göz önüne aldığımızda, bu dilin etki alanının büyüklüğünü daha iyi kavrayabiliriz. İspanyolca, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik Diller koluna bağlıdır, dolayısıyla aynı dil ailesine mensup dillerle bir çok yapıya sahiptir,…

STEM Eğitimi Nedir?

Bazı eğitimciler STEM’i, tüm branşlarda eğitim öğretim sürecini yeniden yapılandırmak olarak ifade etmektedir. Bu anlamda STEM’i tanımlayacak olursak; anaokulundan 12. sınıfa kadar olan dönemde öğretim programının tasarlanması, organize edilmesi ve uygulanması gibi süreçlerin yeniden dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Branşlarda yapılan eğitim öğretim düzenlemesini STEM kabul eden araştırmacıların aksine, bazıları da STEM sürecinde okulların tam manasıyla yapılandırılması gerektiğini…

Zaman Türleri

Psikolojik Zaman Psikolojik zaman yönetiminde de asıl olan zamanın yönetilmesi değil insanların kendilerini yönetmesidir. Yani bu tür zaman yönetiminde de önemli olan ne kadar zamanın olduğu değil, sahip olunan zaman içinde nelerin yapılabileceğidir. Zira insanın hayatında bilinçli ya da bilinçsiz olarak kontrolün çok zayıf, hatta yok olduğu alanlarda, bazı amaçların başarılması, hayatı anlamlı hale getirebilmektedir….