Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Liderlik

Page 2

Liderlik Türleri: Otantik Liderlik 2

  Otantiklik eski Yunanlıların ‘kendine karşı doğru ol’ öğüdü ile yapı olarak eski Yunan zamanına dayanmaktadır (Walumbwa vd., 2008: 89-90). Otantikliğin tarihi ve köklerinin değerlendirmesi felsefe ve psikoloji alanlarında Harter (2002) ve Erickson (1995) tarafından yapılmıştır. Özellikle hümanist psikologlar Carl Rogers (1959-1963) ve Maslow’un (1968-1971) yazdıkları konuyla alakalıdır. Rogers ve Maslow kendini gerçekleştiren, doğal yetenekleriyle uyum içinde olan, kendilerini…

Sunum: Etik Liderlik

  Slaytın içindekiler:  Liderlik ve etiklik kavramları Etik liderlik davranışları ilham verme, kolaylaştırma, ikna, değiştirme, zorlama Etik davranış ilkeleri Adalet, Hukukun üstünlüğü, sevgi, hoşgörü, saygı, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan ilişkileri, açıklık, hak ve özgürlükler, emeğin hakkını verme, yasa dışı emirlere karşı direnme, Etik olmayan davranışlar Ayrımcılık, açık ayrımcılık, kurumsal ayrımcılık, kayırma, rüşvet, yıldırma-korkut, sömürü (istismar),…

Sunum: Karizmatik Liderlik

Slaytın içindekiler:  Karizmatik Liderlik Tarihçesi Karizmatik Liderlik Tanımı Karizma ve Durumsal Bağlılık Karizmatik Liderliğin Potansiyel Karanlık Tarafı Özetle Karizmatik Liderlik Örnek: Carlos Ghosn SUNUMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sunum: Fiedler’ın Durumsallık Kuramı

Slaytın içindekiler:  Durumsallık nedir? Durumsallık kuramları hangileridir? Fiedler kimdir? Fiedler’ın durumsallık kuramı nedir? Durumsallık kuramının unsurları nelerdir? Least Preferred co-worker-LPC fiedler’s contingency theory (Görsel) Fiedlerin Durumsallık Kuramı Sunum

Makale: İşletmelerde Liderlik ve Kriz Yönetimi İlişkisi

Makale adı: İşletmelerde Liderlik ve Kriz Yönetimi İlişkisi Yazarı: Doç. Dr. Nurettin İbrahinoğlu Yayın yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 10(2):731 -747 ISSN: 1303-0094, İÇERİK Günümüzde krizler işletmeler için kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Hızlı değişim ile birlikte yaşanan ekonomik teknolojik sosyo-kültürel vb. çevreden gelen baskılar ve yoğun rekabet sonucu krizden bağımsız bir işletme düşünmek olanaksız gibidir….

Liderlik Türleri: Etik Liderlik

Sosyal bir varlık olarak insan, birlikte yaşamanın getirdiği faydalar sebebi ile tarih boyunca topluluk halinde yaşama eğilimi sergilemektedir. Yönetimin bir bilim olarak ele alındığı klasik yönetim anlayışından günümüz modern toplumuna kadar süregelen zaman zarfında pek çok düşünür ve araştırmacı liderin izleyiciler, gruplar ve örgütün bütünü üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Liderlik olgusunun tarihsel gelişimi incelendiğinde koşul, durum ve kültürel bağlamda farklı liderlik yaklaşımlarının…

Liderlik Türleri: Vizyoner Liderlik

Yöneticiler, uzmanlar tarafından sunulan örgütün ekonomik, teknolojik, sosyal ve politik çevresinde meydana gelen olayları tanımak zorundadır. Vizyoner ve yeni bakış açısına sahip bir yönetici, diğer yöneticilerden farklı olarak değişik gelişmeleri ve olayları okuyabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Vizyoner lider, yeni bir gözle geleceğe bakabilen liderdir. Yönetimde yenileşme çerçevesinde yapılan çalışmalar iki farklı liderlik modeli temeline dayanmaktadır. Birincisi, yönetici güçlü bir vizyon modelinde açık bir vizyon geliştirmeyi başarır….