Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Liderlik

Yöneticilik ve Liderlik

Çoğu kez birbirine karıştırılan yönetici ve lider kavramları birbirine yakın anlamda görünseler de aslında birbirinden farklıdır. Liderlik belli hedeflere ulaşmak için, bireylerin ya da grup davranışlarını etkileme veya üyelerin davranışlarına yön verme süreci olarak tanımlanır. Yöneticilik ise hedefe ulaşabilmek için elde mevcut olan kaynakların en uyumlu ve en verimli biçimde kullanılması süreci olarak tanımlanabilir. Değişime bağlı olarak yönetici değişen çevre…

Kitap: Eğitim Liderliği ve Yönetim Kuramları – Tony Bush

Adı: Eğitimde Liderlik ve Yönetimi Kuramları Editör: Ruhi Sarpkaya Yazar: Tony Bush Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık Sayfa Sayısı: 232 Kitap İçeriği: Birinci Bölüm, eğitim yönetimini tanımlamakta ve yönetsel uygulamanın yönlendirilmesinde amaç veya hedeflerin merkeziliğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda bölüm, eğitim liderliğini tanımlamakta ve onu yönetimden ayırmaktadır. İkinci Bölüm, kuram ve uygulama arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Bir kuram/uygulama ayrımı öngörüsü,…

Ebulfez Elçibey’in Liderlik Analizi

Bu rapor, Ebulfez Elçibey’in 1970-95 yıllarında Azerbaycan’daki siyasi, örgütsel faaliyetlerinin; liderlik bağlamında değerlendirmesini içermektedir. Dönüştürücü Liderlik: David Hughes, dönüştürücü liderliği “bir vizyon yaratma, bu vizyon doğrultusunda örgütü harekete geçirme ve yeni eğilimlerin sürekliliğini sağlamak için; teknik, politik ve kültürel sistemleri değiştirmek yoluyla örgütü yeni eğilimlerin gereklerine göre düzenleme süreci” biçiminde tanımlamıştır Kaynak: “Yerel Yönetimler Açısından Dönüştürücü Liderlik: Belediye…

Bilge Kağan Yazıtları ve Liderlik Kuramları

Özellikler Kuramına göre lider, fiziksel ve kişilik özellikleri açısından izleyicilerden farklıdır. Yazıtlarda bilge kağanın şu sözleri, Bilge Kağan’ın izleyicilerinden farklılıklarını gösterir niteliktedir: “Tanrı güç verdiği için orada mızrakladım, dağıttım. Tanrı buyurduğu için, kazandığım için, muhakkak ki Türk halkı böylelikle kazanmış oldu. Ben küçük kardeşimle birlikte bu şekilde başa geçip kazanmasaydım Türk halkı ölecek, yok olacaktı….

H. Fayol’un Yönetim Kuramı ve Liderlik

Fayol, yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu ve hiyerarşik yetki düzeyi arttıkça, bu yeteneğin de öneminin arttığını belirtmiştir (Fayol, 2008: 12). Fayol’un resmi yönetici sıfatının getirdiği yetki dışında, yöneticide bulunması gereken vasıfları; zeka, bilgi, tecrübe, manevi kıymet, amirlik karakteri olarak ifade etmiştir. Ayrıca iyi bir yönetici olabilmenin, şahsi idarecilik meziyetinin yasal yöneticilikle birlikte olması halinde mümkün olacağını vurgulamıştır….

Sunum: Kültür ve Liderlik

Slaytın içindekiler:  Kültür nedir? Kültürün ayrımları Postfigurative (Sonradan öğrenilen) Cofigurative(Birlikte-eşzamanlı oluşan) Prefigurative (Önceden oluşan) Kültür ve Lider Hawthorne Araştırması Kültürel Liderlik Kültürel Liderliğin İki Temel Biçimi Kültürel Liderlik ve Küresel Bakış Açısı Kültür Değişimi Kültürel Liderliğin Eğitimsel Liderlik Açısından Temel Sonuçları İndirmek için tıklayınız: Kültür ve Liderlik Sunum

Liderin Güç Kaynakları

  İş dünyasında ve çevremizde çoğu zaman güç kavramını kullanırız. Gerçekte örgütsel politika ve güç konusu oldukça önemlidir. Bu bağlamda liderlik organizasyon menfaatleri doğrultusunda gücün etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Liderlik, insanlık tarihinin başlangıcından beri var olmuştur. Bir başka deyişle, sosyal bir canlı olan insan gruplarının hayat tarzları ile liderlere her zaman ihtiyaç duyulmuş ve değişik liderlik modelleri ortaya çıkmıştır….