Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Sunum: Etik Liderlik

Liderlik • 4 sene önce

 

Slaytın içindekiler: 

  • Liderlik ve etiklik kavramları
  • Etik liderlik davranışları
  • ilham verme, kolaylaştırma, ikna, değiştirme, zorlama
  • Etik davranış ilkeleri
  • Adalet, Hukukun üstünlüğü, sevgi, hoşgörü, saygı, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan ilişkileri, açıklık, hak ve özgürlükler, emeğin hakkını verme, yasa dışı emirlere karşı direnme,
  • Etik olmayan davranışlar
  • Ayrımcılık, açık ayrımcılık, kurumsal ayrımcılık, kayırma, rüşvet, yıldırma-korkut, sömürü (istismar), ihmal, bencillik, işkence (eziyet), yolsuzluk, yaranma-dalkavukluk, şiddet-baskı-saldırganlık, iş ilişkilerine politika karıştırma, hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, kötü alışkanlıklar, görev ve yetkinin kötüye kullanımı, dedikodu, zimmet, dogmatik davranış, yobazlık-bağnazlık,

Sunumu indirmek için tıklayınız. 

 

💬 Yorumlar