Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

EKYS Sınavı

Bu bölümde EKYS Sınavıyla ilgili dosya, döküman ve gelişmeleri takip edebilirsiniz.

EKYS Sınavına Çalışmak İçin Tavsiyeler

Eğitim yöneticisi seçme sınavına (EKYS) hazırlanmak için aşağıdaki tavsiyeleri dikkate alabilirsiniz: Eğitim yöneticisi seçme sınavı, birçok farklı konuyu kapsayan bir sınavdır. Bu nedenle, sınava hazırlanmak için yeterli zaman ayırın ve konuları ayrıntılı bir şekilde çalışın. Eğitim yöneticisi seçme sınavında çıkan konular arasında eğitim bilimleri, yönetim, hukuk, istatistik, psikoloji, sosyoloji gibi alanlar yer alabilir. Bu nedenle,…

2023 EKYS Sınavı Başvuruları Ne Zaman?

2023 EKYS Sınavı Başvuruları Ne Zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa 2019 yılında yapılan “Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı” kısaltılmış ve yaygın bilinen ismiyle EKYS sınavına dair son detaylar paylaşıldı. EKYS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 EKYS sınav takvimi henüz resmi olarak duyurulmazken geçmiş üç senenin EKYS sınav tarihi baz alındığında tahmini olarak…

Okul Güvenliği

‘Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu’ (TDK, 2018) olan okula adım atan bireyin, eğitim öğretimini verimli bir ortamda devam ettirebilmesi için kendini güvende hissetmesi mühimdir. Bu bağlamda okul güvenliği kavramı öne çıkmaktadır. Dönmez ve Güven (2003), güvenli okulu, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri, öğretmenlerin ve…

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim yönetimi literatüründe personel yönetiminin insan kaynakları olarak da kullanıldığı görülmektedir. Ancak iki kavram arasında farklılık bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında zati işleri daha sonra personel işleri olarak kullanılan kavram günümüzde insan kaynağı olarak kullanılmaktadır (Açıkalın, 1999). Personel yönetimi; personel seçimi, ücretlendirme, personelin yetiştirilmesi, yasal haklar ve sorumluluklar gibi süreçleri içerirken insan kaynağı; örgütteki insan kaynağını…

Türk Eğitim Tarihi ve Öğretmen Yetiştirme

Osmanlı Döneminde Öğretmen Yetiştirme Osmanlı döneminde Batılılaşma öncesindeki eğitim kurumları sıbyan mektepleri ve medreselerdir. Anaokullarını da kapsamında bulundurarak ilkokul düzeyinde eğitim veren ve öğrenim süresi dört yıl olan sıbyan mekteplerinde öğretmenlik yapanlar “muallim” olarak adlandırılmaktadır (Baltacı, 1980: 14). Muallimler genellikle medrese eğitimi almış kişilerdir (Antel, 1940: 1; Öztürk, 2007: 1). Fatih Sultan Mehmet döneminde, medrese…

2020 EKYS Sınavı Konuları / Soru Dağılımı

MEB-2020 EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 15.03.2020 tarihinde saat 10:15’te yapılacak. Başvuru tarihleri ise 22.01.2020/30.01.2020 tarihleri arasında gerçekleşti. 2020 yılı EKYS sınavında çıkacak soruların dağılımı ve konuları şöyledir: GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR (20 Soru – Ağırlık: %35) 1- Genel Yetenek  A) Türkçe:  Sözel akıl yürütme (Sözel Mantık) becerileri, Dil Bilgisi…

Değerler Eğitimi

Yaman (2014) değer ve değerler eğitimi kavramlarını; “Değer, insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu donanımlarıdır. Sahip olunan değerler bireyin gelecekte kişiliğini, bakış açısını, davranışlarını, hatta hayatını belirleyecek etkenler olduğu için, bireyin belli başlı değerlerin farkına varması, yeni değerler benimsemesi; bütün bu değerleri kişiliğinin temel taşları haline getirerek davranışa dönüştürmesi gerekir. Neredeyse…