‘EKYS Sınavı’ arşivi

Değerler Eğitimi

Yaman (2014) değer ve değerler eğitimi kavramlarını; “Değer, insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu donanımlarıdır. Sahip olunan değerler bireyin gelecekte kişiliğini, bakış açısını, davranışlarını, hatta hayatını belirleyecek etkenler olduğu için, bireyin belli başlı değerlerin farkına varması, yeni değerler benimsemesi; bütün bu değerleri kişiliğinin temel taşları haline getirerek davranışa dönüştürmesi gerekir. Neredeyse […]

Eğitim ve Öğretimde Etik

Çelik, “Eğitimsel Liderlik” adlı eserinde okul yöneticisinin etiksel liderlik rolünü oynamaya çalışırken üç farklı sorumluluğu yerine getirmek zorunda olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmış ve kısaca açıklanmıştır. Kendine karşı sorumluluk Okul yöneticisi, kişisel olarak bir takım etik ilkeler ve kurallar geliştirmek ve bu kurallara uymak zorundadır. Bu liderlik biçiminde ilkeli hareket etmek, büyük önem taşır. […]

Okul Yöneticiliği Sınavı

Erol Barut’un 2007 yılında yazdığı, tam da bugünü ilgilendiren yüksek lisans tezinden kimi kesitleri, okul yöneticisi sınavlarına girecek yönetici adaylarımızla paylaşmak istiyorum. Oldukça dikkat çekici bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Makalenin ismi: “İlköğretim Okullarına Sınavla Atanan Yöneticilerle, Sınavsız Atanan Yöneticilerin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi” Tam halini buradan okuyabilirsiniz. Makalenin özeti: Sakarya il merkezindeki ilköğretim okullarında […]

EKYS Sınavı Ne Zaman? ve EKYS Çıkacak Konular

Epeydir Okul müdürleri meselesi Milli Eğitim Bakanlığının masasında bulunmaktaydı. Gün geçtikçe okul yöneticiliği meselesine dair MEB’in yaklaşımı belirginleşmeye başlıyor. Okul yöneticilerine belirli eğitimlerin verilmesi gerektiği tartışılmıştı son zamanlarda okul yöneticiliğinin apayrı bir meslek alanı olması tartışılıyordu. Sonunda okul yöneticiliği meselesine dair yol haritası belirlenmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığıyla ÖSYM arasında imzalanan anlaşmaya göre okul müdürleri […]