Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

2020 EKYS Sınavı Konuları / Soru Dağılımı

EKYS Sınavı • 4 sene önce

MEB-2020 EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 15.03.2020 tarihinde saat 10:15’te yapılacak. Başvuru tarihleri ise 22.01.2020/30.01.2020 tarihleri arasında gerçekleşti. 2020 yılı EKYS sınavında çıkacak soruların dağılımı ve konuları şöyledir:

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR (20 Soru – Ağırlık: %35)
1- Genel Yetenek 
A) Türkçe:  Sözel akıl yürütme (Sözel Mantık) becerileri, Dil Bilgisi ve Yazım kuralları
B) Matematik: Sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerileri
2- Genel Kültür
A) Tarih: Osmanlı Devleti ve Öncesindeki Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık, Türk Eğitim Tarihi
B) Coğrafya: Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası
C) Temel Yurttaşlık Bilgisi
D) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (8 Soru – Ağırlık: %10)

DEĞERLER EĞİTİMİ (4 Soru – Ağırlık: %5)
A) Millî ve Manevi Değerler
B) Evrensel Değerler
C) Değer Yaklaşımları, Özellikleri, İşlevleri, Uygulamaları
D) Okullarda Değerler Eğitimi

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ETİK ( 4 Soru – Ağırlık: %5)
A) Öğretmenlik Meslek Etiği
B) Okul Yönetiminde Etik Değerler
C) Etik Kurallar, Okullarda Etik Eğitimi

EĞİTİM BİLİMLERİ (28 Soru – Ağırlık: %35)
A) Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri
B) Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları
C) Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
D) Eğitim ve Öğretim Uygulamaları
E) Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi

MEVZUAT (8 Soru – Ağırlık: %10)
A) İlgili Mevzuat ve Mevzuat Okuryazarlığı

TOPLAM: 80 SORU
SÜRE: 150 DK

Son Güncelleme: 01.02.2020

Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/MEBEKYS/mebtablo27022019.pdf

💬 Yorumlar