Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitap: Türkiye’de Yönetim Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları – Zeynep Aycan

Kitaplar, Liderlik • 5 sene önce
“Türkiye’de Yönetim Liderlik Ve İnsan Kaynakları Uygulamaları” Yard. Doç. Dr. Zeynep AYCAN editörlüğünde, Türk Psikologlar Derneği Yayınları himayesinde, Ağustos 2000 yılında yayınlandı.

Kitabı oluşturan 17 bölüm, 3 ana tema etrafında toplanmıştır. “Kültürün organizasyonlara etkisi”, “Türkiye’de insan kaynakları uygulamaları ve toplam kalite yönetimi”  ve “Türkiye’de örgütsel davranış”. Her bir tema çerçevesinde yazılan yazılar ise akademik platform ve profesyonel platform alt başlıklar halinde sunulmuştur. Akademik platform toplam 16 akademisyenin kuramsal veya görgül çalışmalarından oluşan 11 bilimsel makaleden oluşmaktadır. Profesyonel platform ise Türkiye’de iş dünyasının ileri gelen 10 lideriyle kitabın ana temaları çerçevesinde yapılan derinlemesine mülakatlardan oluşan yazıları içermektedir.

Kitabın üç temel hedefi bulunmaktadır:

  • Çoğunluğu Kuzey Amerikan sosyo-kültürel ortamında doğmuş ve gelişmiş kuram ve uygulamaların Türk kültürüne uygunluğunu inceleyerek, özgün yönetim kuram ve sistemlerini ortaya koymaya çalışmak.
  • Akademisyenler ile iş dünyasının önde gelen liderlerinin buluştuğu bir platform yaratarak, okuyucuya zengin bir bilgi ve deneyim birikimini aktarmak.  Bunun yanısıra, bilim ve uygulamanın birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu göstermek.
  • Yönetim ve insan kaynakları konularında çalışan uzman, danışman, yönetici, araştırmacı ve öğrencilere Türkçe kaynak oluşturmak.  (Arkakapaktan)
Ön sözden:
Bir çok  organizasyon, rekabette geri kalmamak adına sorunlarına çabuk ve kolay çözümler ararken bilimsel ve sistematik yaklaşımı gözardı etmenin bedelini ödemektedir. Bugün popüler olan birçok yönetim teknik ve insan kaynakları uygulamalarının gerisinde yıllar süren bilimsel çalışmalar yatmaktadır. Değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni sistemlerinin geliştirilmesi de yine titiz bilimsel çalışmaların ürünü olacaktır.  Bu kitapta yer alan akademik makaleler, uygulamalara yön veren çalışmaların temelinde yatan bilimselliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Kitaba katkıda bulunan akademisyenlerin farklı bilim dallarını (örneğin. Eğitim Yönetimi, Yönetim Bilimi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Endüstri Mühendisleri gibi) temsil etmesi de bu alandaki çalışmaların çok disiplinli (multidisciplinary) bir yaklaşımı ve işbirliğini gerektirdiğini vurgulamaktadır
 Dipnot: Kitap, Sabahattin Zaim Üniversitesi kütüphanesinde bulunmaktadır.
💬 Yorumlar