Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitaplar

Kitap: Eğitim Liderliği ve Yönetim Kuramları – Tony Bush

Adı: Eğitimde Liderlik ve Yönetimi Kuramları Editör: Ruhi Sarpkaya Yazar: Tony Bush Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık Sayfa Sayısı: 232 Kitap İçeriği: Birinci Bölüm, eğitim yönetimini tanımlamakta ve yönetsel uygulamanın yönlendirilmesinde amaç veya hedeflerin merkeziliğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda bölüm, eğitim liderliğini tanımlamakta ve onu yönetimden ayırmaktadır. İkinci Bölüm, kuram ve uygulama arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Bir kuram/uygulama ayrımı öngörüsü,…

Kitap: Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış – Ziya Bursalıoğlu

Kitap Adı: Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış Yazar: Doç. Dr. Ziya Bursalıoğlu Yayınevi: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1972   İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: YAPI 1. BÖLÜM OKUL YÖNETİMİNİN TANIMI Okul Yönetiminin Önemi Okul Yönetiminin Eğitim Sistemindeki Yeri Eğitim ve Okul Yönetimimizin Oluşumu 2. BÖLÜM BİR ÖRGÜT OLARAK OKUL Örgüt ve Yönetimin Tanımları ve İlişkileri Okulun Örgüt…

Kitap: Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi – M. Akif Helvacı

Kitap Adı: Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi Editör: Doç. Dr. M. Akif Helvacı Yayınevi: Nobel Yayınları, 2015 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da önemli ölçüde etkilemektedir. İnsanlar ve örgütler kısaca her şey çağın gereklerini yerine getirebilmeleri, varlıklarını devam ettirebilmeleri için…

Kitap: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim Yönetimi

Kitap Adı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yazar: Dr. Seyit TAŞER Yayınevi: Pegem Akademi, 2017 “Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı içinde, modernleşme sürecinde, eğitim hizmetlerini yaygınlaştırabilmek maksadıyla açılmış olan öğretmen yetiştiren kurumların (Darülmuallimin ve Darülmuallimat) eğitim yönetimi ve denetimi ele alınmıştır. Türk ve Müslüman halkın çok düşük olan genel okuryazarlık seviyesini ve bilgi düzeyini yükseltmek, çevreyi,…

Kitap: Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar – Hasan Şimşek

Kitap Adı: Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar Editör: Prof. Dr. Hasan Şimşek Yayınevi: Seçkin Yayıncılık, 2013 ARKA KAPAKTAN: 1970’lerin ortalarından itibaren, ikinci dünya savaşından beri süren ekonomik istikrar ve kalkınma döneminin son bulması ile birlikte krize giren Batı Avrupa ve Amerikan ekonomilerinde daralan piyasa ve artan rekabet koşulları, yeni işletme ve yönetim modellerinin gündeme gelmesini…

Kitap: Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü – Ali Balcı

Kitap Adı: Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü Editör: Prof. Dr. Ali Balcı Yayınevi: Pegem Akademi Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2010 ÖNSÖZ “İnsanlar, kavram ve terimlerle düşünür, fikir yürütür, iletişim kurarlar. Pek tabii ki düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma gibi süreçlerin hayata geçirilmesi için de kavram ve terimlerde ortaklaşma sağlanmalıdır. Bu ortaklaşma, bir taraftan aynı olay ve oluşumlarda…

Kitap: Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları – Kürşad Yılmaz

Kitap Adı: Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları Editör: Kürşad Yılmaz Yayınevi: Pegem Akademi Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2016 ÖNSÖZ “Eğitim yönetimi alanının kuramsal temellerinin atıldığı 1960’lı yıllardan itibaren önemli bir bilgi birikimine ve kurumsallaşma düzeyine sahip olduğu açıktır. Batıdaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de eğitim yönetimi alanının özellikle son yıllarda önemli aşamalar kaydettiği söylenebilir. Ancak son yıllarda özellikle, eğitim yönetimi alanının pozitivist karakterinden kaynaklanan…