Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: Eğitim Yönetiminde Eğitimcilerin Stratejik Planlamaya Yaklaşımları

Makaleler • 5 sene önce

Makale adı: Eğitim Yönetiminde Eğitimcilerin Stratejik Planlamaya Yaklaşımları: Bahçelievler İlçesi Örneği
Yazar: Ergül DAŞ
Çalışma alanı: İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Programı
Yılı: Ocak 2016

ÖZET
Küreselleşme süreci, birçok alanda olduğu gibi kamu yönetimi alanında da değişimlere neden olmuştur. Bu perspektifte kamu yönetimi anlayışı değişerek, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı gündeme gelmiştir. Stratejik planlama, bu süreçte öne çıkan yönetsek tekniklerden biridir. Stratejik planlama, yönetim biliminde son yıllarda en çok önem kazanan kavramlardan biri olup ve özel sektörden sonra zamanla kamu sektöründe de uygulanmaya başlanmış ve birçok ülkede kamu sektörünün yeniden yapılanmasında kilit rol oynamıştır. Türk kamu yönetiminde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak stratejik yönetim kavramı önem kazanmış ve kamu kurumları tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, stratejik planlama ve yönetim yaklaşımı kamu eğitim hizmetleri yönünden ele alınmaktadır. Okullarda mevzuat gereği stratejik planlama yapılması zorunlu olduğundan okullardaki stratejik planlama algısı ve stratejik planlama uygulamalarının araştırılması önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, eğitim yönetiminde, Bahçelievler ilçesinde bulunan devlet okullarında stratejik planlama algısını ölçmektir. Araştırmada “Stratejik Planlama Algısı Anketi” uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen bulguların analizi sonucunda eğitimcilerin stratejik algı düzeylerinin düşük olduğu, demografik ve mesleki özelliklerine göre stratejik planlama algılarında faklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi, Kamu Yönetimi, Eğitim Hizmetleri, Stratejik
Planlama, Performans Göstergeleri

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

💬 Yorumlar