Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makaleler

Eğitim ve Öğretimde Etik

Çelik, “Eğitimsel Liderlik” adlı eserinde okul yöneticisinin etiksel liderlik rolünü oynamaya çalışırken üç farklı sorumluluğu yerine getirmek zorunda olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmış ve kısaca açıklanmıştır. Kendine karşı sorumluluk Okul yöneticisi, kişisel olarak bir takım etik ilkeler ve kurallar geliştirmek ve bu kurallara uymak zorundadır. Bu liderlik biçiminde ilkeli hareket etmek, büyük önem taşır….

Okul Yöneticiliği Sınavı

Erol Barut’un 2007 yılında yazdığı, tam da bugünü ilgilendiren yüksek lisans tezinden kimi kesitleri, okul yöneticisi sınavlarına girecek yönetici adaylarımızla paylaşmak istiyorum. Oldukça dikkat çekici bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Makalenin ismi: “İlköğretim Okullarına Sınavla Atanan Yöneticilerle, Sınavsız Atanan Yöneticilerin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi” Tam halini buradan okuyabilirsiniz. Makalenin özeti: Sakarya il merkezindeki ilköğretim okullarında…

Makale: Eğitim Hizmetlerinin Sunumunda Yerel Yönetimlerin Rolü

Makale adı: Eğitim Hizmetlerinin Sunumunda Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Örneği Yazarı: Süleyman GÜRBEY Yayın yılı: 2012 Kaynak: Tez Merkezi ÖZET Kamu hizmetleri; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, ulaşım, yerleşme, konut ve sağlıklı çevre gibi toplum ihtiyaçlarının yine toplumdan alınan vergilerin finansmanı ile devlet tarafından karşılanmasını ifade eder. Sözü edilen hizmetler sunulurken; aciliyet, yaygınlık, nitelik ve ulaşım zorlukları gibi nedenlerle, merkezi idarede…

Makale: Yerinden Yönetimler ve Eğitim – Engin Aslanargun

Makale adı: Yerinden Yönetimler ve Eğitim Yazarı: Engin ASLANARGUN Yayın yılı: 2007 Kaynak: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 13, Sayfalar 176 – 183 ÖZET Bu makalenin amacı, eğitimde mikro planlamanın gerekliliğini açıklamak ve etkin bir mikro planlama uygulaması için yerinden yönetim organlarının güçlendirilmesinin önemini vurgulamaktır. Merkez organlarında aşırı güç ve yetki toplanması, eğitim…

Makale: Eğitim Yönetiminde Eğitimcilerin Stratejik Planlamaya Yaklaşımları

Makale adı: Eğitim Yönetiminde Eğitimcilerin Stratejik Planlamaya Yaklaşımları: Bahçelievler İlçesi Örneği Yazar: Ergül DAŞ Çalışma alanı: İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Programı Yılı: Ocak 2016 ÖZET Küreselleşme süreci, birçok alanda olduğu gibi kamu yönetimi alanında da değişimlere neden olmuştur. Bu perspektifte kamu yönetimi anlayışı değişerek, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı gündeme gelmiştir. Stratejik planlama, bu süreçte öne çıkan yönetsek tekniklerden…

Gevşek Yapılı Sistemler

  Eğitim örgütlerinin çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olması sistem yaklaşımını gerekli kılmıştır. Eğitim örgütü ve eğitimci hızla değişen politik ve ekonomik değişikliklere cevap verebilecek bir yapıda olmalıdır. Eğitim örgütleri, örgüt sosyolojisi ve örgüt psikolojisindeki değişiklikleri içerdiğinden, parçaların bütüne anlamlı katkısının eş güdümlenmesini de gerekli görmektedir. Aksi halde değişim ve gelişimin gerisinde kalan…

Makale: Müdürlerin Eğitimin Yerinden Yönetimine İlişkin Görüşleri

Makale adı: Ortaöğretim Kurumları Müdürlerinin Eğitimin Yerinden Yönetimine İlişkin Görüşleri Yazarı: Nurcan Korkmaz Yayın yeri: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Eğitim yönetimin yerelleşmesi uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Kalkınma planları ve milli eğitim şuralarında enerji, para ve zaman kaybına neden olan kırtasiyeciliğin yaygın olması, eğitim sisteminde koordinasyon zayıflığının olması ve yetkilerin üst yönetim biriminde toplanmış olması, merkezi yönetimin olumsuzlukları arasında yer almaktadır….