Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitap: Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi – Ayşen Bakioğlu

Kitaplar • 5 sene önce

Kitap Adı: Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi – PISA’da Başarılı Ülkelerin Eğitim Sistemleri
Editör: Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu
Yayınevi: Nobel
Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2016

ÖNSÖZ

“Eğitim yönetimi konusunda birçok çalışma yapılmasına rağmen, uluslararası sınavlar bağlamında başarılı olan ülkelerin sistemlerini inceleyen çalışmalara pek rastlayamamaktayız. Çeşitli eleştirilere uğrasa da yaş ölçüt alınarak yapılan uluslararası sınavların öğrencilerin okuma, yazma, soyut düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, üretme bilgi ve becerilerini ölçmek ve detaylı raporlar hazırlayarak yine ülkelerin Eğitim Bakanlıklarının kullanımına-düşünmesine sunma gibi işlevleri yerine getirmektedir. Örneğin, PISA projesi, OECD’ye üye ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda, katılacakları bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlara ne ölçüde hazırlıklı olarak yetiştirdiklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir.
Bu kitap, ortak sınavlarda başarı gösteren ve sıralamada en üstlerde yer alan ülkelerin Eğitim Yönetimi sistemlerini, çeşitli ortak başlıklar altında incelemeyi ve ülkemiz için öneriler sunmayı amaçlamıştır. Kitabın ortaya çıkmasında ortak yazarlarımızın katkıları olmuştur. Önerilerimi, yorumlarımı ve yönlendirmelerimi yerine getirmek için hayli çaba sarf ettiklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, ileride eğitim sistemine hem teori hem uygulamada pek çok yararları olacağı inancından duyduğum sevinci paylaşmak isterim.”
 
Eğitim Sistemi İncelenen Ülkeler:
Çin (Shangay) Eğitim Sistemi
Güney Kore Eğitim Sistemi
Finlandiya Eğitim Sistemi
Singapur Eğitim Sistemi
Kanada Eğitim Sistemi
Yeni Zelanda Eğitim Sistemi
Japonya Eğitim Sistemi
İngiltere Eğitim Sistemi
💬 Yorumlar