Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitap: Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış – Ziya Bursalıoğlu

Kitaplar • 5 sene önce

Kitap Adı: Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış
Yazar: Doç. Dr. Ziya Bursalıoğlu
Yayınevi: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1972

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM: YAPI

1. BÖLÜM
OKUL YÖNETİMİNİN TANIMI
Okul Yönetiminin Önemi
Okul Yönetiminin Eğitim Sistemindeki Yeri
Eğitim ve Okul Yönetimimizin Oluşumu

2. BÖLÜM
BİR ÖRGÜT OLARAK OKUL
Örgüt ve Yönetimin Tanımları ve İlişkileri
Okulun Örgüt Özellikleri
Okulun Görevleri

3. BÖLÜM
OKUL YÖNETİMİNDE ROL OYNAYAN ÖGELER
Yöneticiler
Öğretmenler
Eğitimci Olmayan Personel
Öğrenciler
Anne-Baba
Baskı Grupları
Yönetim Yapısı
İş Piyasası

4. BÖLÜM
MERKEZ ÖRGÜTÜ
Bakan
Politika Organları
Yürütme Organları
Yönetimde Hareketlilik ve Akımlar
Merkez Örgütü İle Okul İlişkileri
Yeni Bir Yapı İhtiyacı

İKİNCİ KISIM: DAVRANIŞ

5. BÖLÜM
OKULDA YÖNETİM SÜREÇLERİ VE İŞLERİ
Yönetim Süreçleri
Karar
Planlama
Örgütleme
İletişim
Etki
Koordinasyon
Değerlendirme
Yönetim İşleri
Politika
Program
Personel
Öğrenci İşleri
Eğitsel Kollar
İşletme
Okul-Halk İlişkileri

6. BÖLÜM
OKUL YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsan İlişkilerinin Tanımı
Güdüleme
Grup Davranışı
Değişiklik
Çatışma
Katılma
Moral

7. BÖLÜM
OKUL YÖNETİMİNDE UZMANLARIN YERİ
Uzmanlığın Tanımı ve Önemi
Eğitim Örgütünde Uzmanların Yeri
Okul Yönetiminde Uzmanların Rolü

8. BÖLÜM
OKUL YÖNETİCİSİNİN DAVRANIŞI
Okul Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk
Okul Yönetiminde Hiyerarşi
Okul Yöneticisinin Rolü
Okul Yönetiminde Liderlik
Okul Yönetimi ve Politika
Yönetici Davranışının Biçimleri
Okul Yönetiminde Yeni Bir Davranış

ÜÇÜNCÜ KISIM: EĞİTİM

9. BÖLÜM
OKUL YÖNETİCİSİNİN YETİŞMESİ
Okul Yöneticisinin Hizmet-Öncesi Eğitimi
Okul Yöneticisinin Hizmet-İçi Eğitimi

10. BÖLÜM
OKUL YÖNETİCİSİ YETİŞTİRMEDE BİR DENEME
Araştırmanın Geçmişi
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın Yöntemi
Bulguların Yorumlanması
Sonuçlar

Dipnot: Eğitim Yönetimi dalı için ana kaynaklardan sayılmaktadır.

 

💬 Yorumlar