Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitap: Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori, Araştırma ve Uygulama – Nezahat Güçlü

Kitaplar, Liderlik • 5 sene önce

Kitap Adı: Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori, Araştırma ve Uygulama
Editörler: Prof. Dr. Nezahat Güçlü – Dr. Serkan Koşar
Yayınevi: Pegem Akademi
Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2016

ÖNSÖZ

“Bu kitap uzun ve yorucu bir çalışma sürecinin sonucunda oluşmuştur. Üç alt kısım olmak üzere toplamda on beş bölümden oluşan kitapta; liderliğe genel bir bakış, liderlik psikolojisi, geleneksel liderlik yaklaşımları, çağdaş liderlik yaklaşımları (öğretim liderliği, öğretmen liderliği, dağıtımcı liderlik, vizyoner liderlik, dönüşümcü liderlik, işlemci liderlik, hizmetkâr liderlik, ruhsal liderlik, kuantum liderlik), liderlik ve örgütsel hiyerarşi (makro, mikro ve örgüt düzeyinde liderlik), liderlerin etkileme taktikleri, liderlik ve toplumsal değişme, yaratıcılık, inovasyon ve okul liderliği, eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik, kültürel farklılıklar ve liderlik, eğitim yönetimi programlarında liderlik, liderlik ve kadın, dünyada ve Türkiye’de liderlik örnekleri konuları ayrıntılı olarak farklı üniversitelerde çalışmakta olan seçkin akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır.

Liderlik olgusunun kuramsal olarak tüm boyutları ile tartışıldığı; genelde eğitim, eğitim yönetimi ve mikro düzeyde okul liderliği uygulamalarının da incelendiği bu eserin akademisyen, uygulamacı, okul yöneticisi, öğretmen, lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrencilere faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada emeği geçen meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Eserin baskıya hazırlanması sürecinde yoğun bir çaba sarf eden editör yardımcısı Dr. Serkan KOŞAR’a ayrıca teşekkür ederim. Bu eserin sizlerle buluşmasını sağlayan, işini büyük bir titizlikle yapan Pegem Akademi ekibine de teşekkürü bir borç bilirim.

Kuşkusuz eserde bazı hatalar, eksiklikler olabilir. Bunların sorumluluğu bizlere aittir. Sizlerin bu konudaki görüş ve eleştirileriniz bize yol gösterici olacaktır.

Editör: Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ – Ankara, 2016

💬 Yorumlar