Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitap: Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü – Ali Balcı

Kitaplar • 5 sene önce

Kitap Adı: Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Editör: Prof. Dr. Ali Balcı
Yayınevi: Pegem Akademi
Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2010

ÖNSÖZ

“İnsanlar, kavram ve terimlerle düşünür, fikir yürütür, iletişim kurarlar. Pek tabii ki düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma gibi süreçlerin hayata geçirilmesi için de kavram ve terimlerde ortaklaşma sağlanmalıdır. Bu ortaklaşma, bir taraftan aynı olay ve oluşumlarda aynı kavram ve terimlerin kullanılması, öte yandan da bu kavram ve terimlere aynı- benzer anlamların yüklenmesiyle oluşur. Toplumda belli alt kültür ya da grupların, kendilerine özgü kavram ve terimler, diğer bir anlatımla bir terminoloji oluşturdukları görülür. Özellikle de meslek gruplarında bunu açıklıkla görmek mümkündür. Öyle ki bir meslekte kavram ve terimlere, gündelik kullanımları dışında farklı- değişik anlamlar yüklenmiştir. Böylece “jargon” adı verilen, bu meslek grubuna özgü adeta bir terminoloji- bir dil meydana gelmiştir. Dolayısıyla da bir meslekte mensupların sağlıklı diyalog ve iletişime girebilmeleri, mesleğin sorunlarına çözüm getirebilmeleri, iletişimde bulunabilmeleri, mesleğin bu alt dilini, kendine özgü terminolojisini bilmelerini, sonra da yaşantılarına geçirebilmeleriyle mümkündür.

Tıpkı diğer meslekler için söz konusu olduğu gibi Eğitim Yönetiminin de bir akademik çalışma alanı ve bir meslek olarak kendine özgü bir dili, terminolojisi vardır. Özellikle de Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (EYTEPE) Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, genelde yönetim, özelde de eğitim yönetimi özgeçmişi bulunmayan öğretmenlik alan ya da branşlarından gelmektedir. Dolayısıyla bu öğrencilerin eğitim yönetimi konu ve sorunlarını çalışabilmeleri, onları tartışabilmeleri, çözüm getirebilmeleri için öncelikle alanın terminolojisine hakim olmaları beklenmektedir. İşte bu sözlük başta EYTEPE tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri yanında Eğitim Yönetimi ve Teftişi yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerinin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Sözlüğün bir dereceye dek de Eğitim Ekonomisi ve Planlaması yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği söylenebilir. Sözlüğün ayrıca alanın akademisyen ve pratisyenlerine yararlı olabileceği beklenmektedir. Sözlükte alfabetik sıra içinde alanın kavram ve terimleri, İngilizce karşılıkları ile birlikte verilmiş, sonra da gerekli açıklamalar yapılmıştır. Sözlüğün sonunda Tükçe ve İngilizce dizinler verilmiştir.
Bir deneme niteliğindeki sözlüğün gelişmesi, meslektaş ve öğrencilerinin yapıcı eleştirileriyle mümkün olabilecektir. Öğrencilerim ve meslektaşlarımın bunu benden esirgememelerini diliyor, sözlüğün yararlı olmasını diliyorum. “Prof. Dr. Ali BALCI

💬 Yorumlar