Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitap: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi – Niyazi Can

Kitaplar, Yönetim Kuramları • 5 sene önce

Kitap adı: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Yazar: Prof. Dr. Niyazi Can
Yayınevi: Pegem Akademi
Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2013

İçindekiler:

1. Bölüm: Örgüt ve Yönetim Kuramları
2. Bölüm: Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı
3. Bölüm: Bir Eğitim Örgütü Olarak Okulun Yapısı ve İşleyişi
4. Bölüm: Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
5. Bölüm: Okulda Yönetim Süreçleri
6. Bölüm: Okul Yönetiminde Rol Oynayan Ögeler
7. Bölüm: Okul Liderliği
8. Bölüm: Etkili Okul ve Yönetimi
 
Arka kapaktan:

“Eğitim yönetimi, toplumun eğitim gereksinimini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü önceden belirlenen amaçlara göre işletme, değerlendirme ve geliştirme sürecidir. Okullar, hem kendini oluşturan eğitim çalışanlarından hem de üzerinde çalıştıkları öğrencilerden dolayı karmaşık yapılardır. Okulun etkili yönetilmesini sağlamak ancak bu amaçla hazırlanmış yönetim modelleriyle mümkün olmaktadır. Okul denilen eğitim örgütünün işletilmesinde ve amaçlarının gerçekleştirilmesinde yöneticilerin önemli görev ve rolleri bulunmaktadır.

Eğitim yöneticilerinin öncelikle çalıştıkları kurumda, herkes tarafından paylaşılan ortak değerler ve inançlar oluşturmaları büyük önem taşır. Eğitim yöneticisinin artık, sadece koltuğunda oturarak bir mevzuat bekçisi gibi katı bürokrasi kurallarının arkasına sıkışıp kalma dönemi gerilerde kalmalıdır. Okul dinamik bir çevredir. Okul denilen bu dinamik çevrenin yöneticisinin de her gün yeni düşünceler ve projelerle okuluna gelmesi beklenmektedir. Çünkü toplumun okul örgütlerinden beklentileri her geçen gün değişmektedir. Bunu gerçekleştirmeye yönelik çabalar arasında yönetici adaylarının ve mevcut yöneticilerin, eğitim yöneticiliği dersini uygulamalı olarak almaları temel bir gereklilik olarak gözükmektedir. Bu amaca katkı sağlamak üzere Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi kitabı hazırlanmıştır. Zengin bir deneyim ve araştırma ürünü olduğuna inandığımız bu kitabı öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimiz ile halen eğitim yöneticiliğine hazırlanan meslektaşlarımıza tavsiye ediyoruz.”

💬 Yorumlar