Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Hangi Üniversitelerde Var? – Yüksek Lisans

Eğitim • 5 sene önce

Eğitim Yönetimi”, “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” ve “Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi” isimlendirmeleri ilk bakışta birbirinden bağımsız bölümler gibi gözükse de aslında benzer içeriklere sahip, benzer amaçlar taşıyan ancak farklı isimlendirilmiş bölümlerdir. Her birinin ortak noktası; eğitimi yönetmek, planlamak ve denetlemektir. Velhasıl bu üç bölümün de ana çatısı “Eğitim Yönetimi” dir.

Aşağıdaki tüm bilgiler, 18.08.2017 tarihinde kaydedilmiş olup; ilgili bölümün sorumlusu, anabilim dalı başkanı yahut internet sitesinin değişmesi durumunda hükümsüz sayılacaktır. Dolayısıyla en doğru bilgiyi, bölümün resmi internet sitesinden alacağınızı düşünmekteyiz. Ancak aşağıdaki bölüm listeleri, Eğitim Yönetimi’ne ilgi duyan, hangi üniversitelerde açıldığını merak eden okurlarımız için bir faydalı olabilir. Ayrıca bu listede var olmayan, gözden kaçırdığımız tezli/tezsiz yüksek lisans bölümlerini bizimle paylaşarak güncel bir liste oluşturmamıza yardımcı olabilirsiniz.

Bölümler bulunduğu şehirlere göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Çukurova Üniversitesi – Adana
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof.Dr.Şükran Kılbaş
İnternet Sitesi: http://egitim.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1657

Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyon
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Emin Türkoğlu
İnternet Sitesi: http://afegitim.aku.edu.tr/egitim-bilimleri-bolumu/egitim-yonetimi-teftisi-planlamasi-ve-ekonomisi-abd/

Ahmet Yesevi Üniversitesi – Ankara
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Bekir Buluç
İnternet Sitesi: http://turtep.edu.tr/index.php?sayfa=akademik_programlar_detay&bolum=7

Başkent Üniversitesi – Ankara
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun
İnternet Sitesi: https://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=aktsKoordinator&birim=980

Gazi Üniversitesi – Ankara
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Temel Çalık
İnternet Sitesi: http://gef-egitimbilimleri-egitimyonetimi.gazi.edu.tr/posts/view/title/iletisim-1125

Hacettepe Üniversitesi – Ankara
Bölüm Adı:  Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Berrin Burgaz
İnternet Sitesi: http:/www.eytpe.hacettepe.edu.tr

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ankara
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Tülin Gençöz
İnternet Sitesi: http://sbe.metu.edu.tr/tr/egitim-yonetimi-ve-planlamasi

Akdeniz Üniversitesi – Antalya
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Hilmi Demirkaya
İnternet Sitesi: http://egitim.akdeniz.edu.tr/egitim-bilimleri-bolumu/

Artvin Çorun Üniversitesi – Artvin
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Hatice Kumandaş
İnternet Sitesi: http://www.artvin.edu.tr/tr/menu/817/805/egitim-yonetimi-denetimi-planlamasi-ve-ekonomisi-anabilim-dali

Balıkesir Üniversitesi – Balıkesir
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Ali Rıza Terzi
İnternet Sitesi: http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim_bolum/2/anabilim_dali/3/anabilim_dali_ogretim_programi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Türkan Argon
İnternet Sitesi: http://bologna.ibu.edu.tr/Catalog.aspx?lang=tr-TR&opID=758&pmID=4288&oID=331&s=7&tak=14

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Burdur
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Sadık Kartal
İnternet Sitesi: http://ects.mehmetakif.edu.tr/tr/index.php?page=bolumDetay&bolumID=89&dalID=141&birimID=34&bTurID=2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Çanakkale
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi  Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Hasan Arslan
İnternet Sitesi:  http://ebe.comu.edu.tr/yonetim/enstitu-kurulu.html

Pamukkale Üniversitesi – Denizli
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Şükran Tok
İnternet Sitesi: http://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=6&br=7775&bl=483&pr=216&dm=3

Dicle Üniversitesi – Diyarbakır
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Behçet Oral
İnternet Sitesi: http://www.dicle.edu.tr/ziya-gokalp-egitim-fakultesi_-egitim-bilimleri-bolumu-eytpe

Düzce Üniversitesi – Düzce
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Doç.Dr. Abdullah Adıgüzel
İnternet Sitesi: http://sobe.duzce.edu.tr/Sayfa/2011/egitim-a_b_d_

Trakya Üniversitesi – Edirne
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: ?
Bölüm İnternet Sitesi: http://tuzem.trakya.edu.tr/pages/yuksek-lisans-programlari#.WZWhmGnyiM9

Anadolu Üniversitesi – Eskişehir
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Esmahan Agaoğlu
İnternet Sitesi: http://www.ebe.anadolu.edu.tr/index.php?pid=28

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Eskişehir
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Ahmet Aypay
İnternet Sitesi: https://ects.ogu.edu.tr/YuksekLisans/Program/57

Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Zeynep Hamamcı
İnternet Sitesi: http://ebe.gantep.edu.tr/Egitim-Yonetimi-Teftii-Planlamasi-ve-Ekonomisi,yuksek-lisans-yazi-7-2.html

Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Gaziantep
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi Ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Mazlum Çelik
İnternet Sitesi: http://www.hku.edu.tr/ilanlar/SBE-Egitim-Yonetimi-ve-Denetimi-Anabilim-Dali-Acilmasi-Hakkinda/346/

Giresun Üniversitesi – Giresun
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Güven Özdem
İnternet Sitesi: https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=2&ustbirim=20&birim=22&altbirim=-1&program=1630&organizasyonId=503&mufredatTurId=932001#Anchor1

Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Said Taş
İnternet Sitesi: http://egitim.sdu.edu.tr/tr/bolumler/egitim-bilimleri-bolumu-237s.html

Aydın Üniversitesi – İstanbul
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Özer Kanburoğlu
İnternet Sitesi: http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/enstituler/sosyalbilimler/yukseklisans/Pages/egitimyonetimi-tezsiz.aspx

Bahçeşehir Üniversitesi – İstanbul
Bölüm İsmi: Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Bölüm Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Burçak Çağla Garipağaoğlu
İnternet Sitesi:   http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/2414-egitim-yonetimi-ve-planlamasi-yuksek-lisans-programi

İstanbul Üniversitesi – İstanbul
Bölüm İsmi: Eğitim Yönetim ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Hasan Akgündüz
İnternet Sitesi: http://hayef.istanbul.edu.tr/?p=6284

İstanbul Kültür Üniversitesi – İstanbul
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Feyza DOYRAN
İnternet Sitesi: http://www.iku.edu.tr/7/1330/egitim-yonetimi-ve-planlamasi.html88

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – İstanbul
Bölüm İsmi: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu
İnternet Sitesi: http://www.izu.edu.tr/tr-TR/egitim-yonetimi-ve-denetimi/1001/Page.aspx

Maltepe Üniversitesi – İstanbul
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Ahu Tunçel Önkal
İnternet Sitesi: http://sbe.maltepe.edu.tr/egitim-bilimleri

Marmara Üniversitesi – İstanbul
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu
İnternet Sitesi: http://llp.marmara.edu.tr/OrganizasyonInfo.aspx?kultur=tr-tr&Mod=2&ustbirim=5100&birim=5101&altbirim=5101&program=181&organizasyonId=226&mufredatTurId=932001

Okan Üniversitesi – İstanbul
Bölüm Adı: Eğitim Yönetim ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Mustafa Erdinç Telatar
İnternet Sitesi: https://www.okan.edu.tr/sosyalbilimler/sayfa/726/basvuru-kosullari-ve-gerekli-belgeler-20/

Yeditepe Üniversitesi – İstanbul
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Servet Bayram
İnternet Sitesi: http://ebe.yeditepe.edu.tr/tr/egitim-yonetimi-ve-denetimi-tezli-yuksek-lisans-programi

Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul
Bölüm İsmi: Eğitim Yönetimi
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz
İnternet Sitesi: http://www.egb.yildiz.edu.tr/egb/3/E%C4%9Fitim-Y%C3%B6netimi/77

Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir
Bölüm İsmi: Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Ali Aksu
İnternet Sitesi: http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2014-2015/tr/bolum_1568_tr.html

Ege Üniversitesi – İzmir
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Mustafa Mutluer
İnternet Sitesi: http://www.sosbilen.ege.edu.tr/page/basvuruislemleri/

Erciyes Üniversitesi – Kayseri
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Doç.Dr. Cevdet Kırpık
İnternet Sitesi: https://ebil.erciyes.edu.tr/program_dersler.htm

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi – Kırgızistan
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi Ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Prof.Dr. Orhan Kemâl Tavukçu
İnternet Sitesi: http://manas.edu.kg/index.php/%E2%80%A2-e%C4%9Fitim-y%C3%B6netimi-ve-denetimi-anabilim-dal%C4%B1-yl

Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi Ve Denetim
Bölüm Sorumlusu: İsmail Aydoğan
İnternet Sitesi: http://sbe.kku.edu.tr/Enstitu

Doğu Akdeniz Üniversitesi  – KKTC
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Canan Zeki
İnternet Sitesi: http://ww1.emu.edu.tr/tr/programlar/egitim-yonetimi-ve-denetimi-yuksek-lisans-programi-tezli/1394

Girne Amerikan Üniversitesi – KKTC
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu:  Yard. Doç. Dr. Oxana Manolova
İnternet Sitesi:  http://education.gau.edu.tr/egitim_yonetimi_ve_denetimi_yuksek_lisans_-_yok_-_yodak.html

Lefke Avrupa Üniversitesi – KKTC
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: ?
İnternet Sitesi: http://www.eul.edu.tr/akademik/enstitu/yuksek-lisans-programlari/egitim-yonetimi-ve-denetimi-tezli-yuksek-lisans-programi/

Kocaeli Üniversitesi – Kocaeli
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu:  Doç. Dr. Şöheyda Göktürk
İnternet Sitesi: http://sbe.kocaeli.edu.tr/?p=programs&abd=5&prg=5

Dumlupınar Üniversitesi – Kütahya
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Kürşad Yılmaz
İnternet Sitesi: http://ebe.dpu.edu.tr/index/sayfa/31/egitim-bilimleri-abd-egitim-yonetimi-teftisi-ekonomisi-ve-planlamasi

İnönü Üniversitesi – Malatya
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi Ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Kış
İnternet Sitesi: https://cms.inonu.edu.tr/tr/cms/eyd

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Muğla
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Prof.Dr. Ahmet Duman
İnternet Sitesi: http://ects.mu.edu.tr/tr/program/1791

Recep Tayyip Üniversitesi – Rize
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet İshak Demir
İnternet Sitesi: http://sbe.erdogan.edu.tr/tr/akademikbolumler

Sakarya Üniversitesi – Sakarya
Bölüm İsmi: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Osman Titrek
İnternet Sitesi: http://www.egitim.sakarya.edu.tr/tr/enstituprogrami/8517/26273/egitim-yonetimi-ve-denetimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Cevat Elma
İnternet Sitesi: http://uzem.omu.edu.tr/egitim-yonetimi-teftisi-ve-planlamasi-kayit-ve-bilgi/

Karadeniz Teknik Üniversitesi – Trabzon
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi TYL – UZAKTAN EĞİTİM
Bölüm Sorumlusu:  Hatice Karagüzel, Mustafa Alver, Çiğdem Ustaoğlu
İnternet Sitesi: http://uzem.ktu.edu.tr/?id=7

Bozok Üniversitesi – Yozgat
Bölüm Adı: Eğitim Yönetimi
Bölüm Sorumlusu: Doç. Dr. Seyfullah Türkmen
İnternet Sitesi: http://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=2&ustbirim=801&birim=115&altbirim=-1&program=256&organizasyonId=284&mufredatTurId=932001

SON GÜNCELLEME: 18.08.8017

💬 Yorumlar

 1. Eğitim Yönetimi Nedir? - Eğitim Yönetimi
  7 sene önce

  […] pek farklılık söz konusu değil. Yalnızca enstitülerin isim seçimleriyle alakalıdır.  Şuradan daha farklı isimlendirmeleri […]

 2. yasin şenkılıç
  6 sene önce

  Güzel bir kaynak olmuş. Başvuru yapacaklar için hoş bir liste oldu.

 3. Fahri D
  6 sene önce

  Bu kadar çok program olduğunu bilmiyordum. eğitim yönetimi ciddiye alınmaya başlamış.

 4. hulyaaslan
  5 sene önce

  Bölüm tezli mi tezsiz mi

  • Erdi
   5 sene önce

   Tezli de var, tezsiz de.

 5. Eslem
  5 sene önce

  Yardımcı olursanız sevinirim eğitim fakültesi mezunuyum ve Eğitim Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmak ve öğretim görevlisi olmak istiyorum. Önü açık bir bölüm mü

  • Erdi
   5 sene önce

   İsabetli olur. Genç ve çok yığılmanın olmadığı bir alandır.

 6. Cansu
  5 sene önce

  Merhaba arkadaşlar, Gazetecilik bölümü mezunuyum. Bu bölümden tezsiz yüksek lisansa başlayıp tezliye çevirdiğimde bir sorun oluşur mu? Yönetmelikleri okudum fakat bununla ilgili bir yanıt bulamadım. Daha ayrıntılı aktaracak olursam; bölüm tezli de eğitim fakültesi mezunu istiyor, tezsiz olarak başvurabiliyorum İletişim Fakültesi çıkışlı olduğum için bu bölümü tezsiz okuyup, tezliye çevirme şansım var mı? Konu hakkında bilginiz varsa lütfen yorum atın.

  • Erdi
   5 sene önce

   Cansu Hanım bu konuda yanıltıcı bilgi vermek istemem. Ancak benim bilgim şu şekilde, bazı bölümler lisans bölümünü ciddiye alır hatta şart koşarlar. Bazı bölümler de alan dışı şekilde öğrenci alabilmektedir. Bu konuda bir üniversitenin enstitüsüyle görüşürseniz daha net bir bilgi alabilirsiniz.

 7. gazi bey
  5 sene önce

  bu eğitimler ücretlimi? ve uzaktan eğitm ile alınabiliyor mu?

 8. Umut
  5 sene önce

  Merhaba , Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Bu bölümde yüksek yapsam önü açık bir bölüm mü ? Bu bölümde yükselen birisi lisansta hangi derslere giriyor acaba ?

 9. HÜREYYA ALAN
  4 sene önce

  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEZUNUYUM EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YAPMAK İSTİYORUM:.MÜRACAATLAR NE ZAMAN ve FİYATI HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ.