Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Ölçek: Zaman Yönetimi Ölçeği

Eğitim • 5 sene önce

Bu çalışmanın amacı, Zaman Yönetimi Anketinin, geçerliliğini ve güvenirliğini Türkiye’deki üniversite öğrencileri için test etmektir.

ZYA, 35 maddeden oluşmakta olup,  ODTÜ’de, 1999-200 yılları arasında lisans eğitiminde seçmeli ders alan öğrencilere uygulanmıştır. 9 seçmeli ders alan grup ise, rastgele yöntemle belirlenmiştir.

Anketin geçerliliği iç-geçerlik ve yapısal geçerlilikle hesaplanmıştır.

İndirmek için: Zaman Yönetimi Anketi

💬 Yorumlar

  1. Zaman Yönetimi Kavramı - Eğitim Yönetimi
    6 sene önce

    […] ← Önceki […]