Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

STEM Eğitimi Nedir?

Eğitim • 4 sene önce

Bazı eğitimciler STEM’i, tüm branşlarda eğitim öğretim sürecini yeniden yapılandırmak olarak ifade etmektedir. Bu anlamda STEM’i tanımlayacak olursak; anaokulundan 12. sınıfa kadar olan dönemde öğretim programının tasarlanması, organize edilmesi ve uygulanması gibi süreçlerin yeniden dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Branşlarda yapılan eğitim öğretim düzenlemesini STEM kabul eden araştırmacıların aksine, bazıları da STEM sürecinde okulların tam manasıyla yapılandırılması gerektiğini savunmuşlardır. Bu anlayışa göre STEM; öğrenci merkezli, bilimsel süreç basamakları kullanılarak gerçek hayat problemlerine çözüm bulan bir yaklaşımdır. Bireylerin ekonomik anlamda güç kazanmalarına yardımcı olmak için ortaya çıkan, bilimsel süreç basamaklarını kullanarak gerçek hayat problemlerine çözüm bulmalarını sağlayan, 9 bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bütünleştirilmesine dayanan bir çabadır.

STEM eğitiminin hedeflerinden biri bireyleri “STEM okuryazarı” olmaya teşvik etmektir. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini birbirine bağlayan STEM okuryazarlığı her alan için farklı beceriler kazandırmayı hedeflemektedir:

  • Doğal dünyayı anlamak için bilimsel yöntemleri kullanma ve onu etkileyen değişkenleri kabul edebilme yeteneği olan bilimsel okuryazarlık.
  • Teknolojiyi kullanma, yönetme, anlama, değerlendirme ve yeni teknolojilerin ülkemizi nasıl etkilediğini analiz etme becerisine sahip olan teknoloji okuryazarlığı.
  • Mühendislik tasarım süreçleri ile makinelerin tasarımı, üretimi, işletimi gibi bilimsel ve matematiksel ilkelerin etkili kullanımıyla oluşan mühendislik okuryazarlığı.
  • Öğrencilerin çeşitli durumlarda matematiksel problemlere yönelik çözümleri ortaya koyma, formüle etme ve çözme, yorumlarken fikirlerini etkili bir şekilde analiz etme, akıl yürütme yeteneği olan matematiksel okuryazarlık.

STEM yaklaşımının iki hedefi vardır:

  • Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında kariyer yapmak isteyen birey sayısını arttırmak,
  • Bireylerin STEM bilgisini arttırmak.

İkinci hedef, öğrencilerin problemleri değerlendirebilmeleri, STEM kavramlarını kullanabilmeleri ve günlük yaşamda yaratıcı çözümler bulabilmeleri için önemlidir. Bilginin uygulanmasındaki güçlü vurgu, STEM disiplinlerinde ve STEM dışı alanlardaki çalışmalarda STEM bilgisi kullanılması felsefesinin altını çizmektedir.

STEM eğitimi denince akla daha çok matematik ve fen uygulamaları gelmektedir. Ancak STEM eğitimi ile bireylerden beklenen, öğrendikleri bilgileri günlük yaşamdaki problemlerin çözümünde mühendislik ve teknoloji tasarım süreçleri ile birleştirerek kullanmalarıdır.

Somut materyallerin kullanılması, bilimi ve matematiği birleşik bir disiplin altında ele alma, akran çalışmaları ve işbirliğine dayalı öğrenme, sorgulama becerileri, tartışma ve teknoloji yardımı ile ortaya entegre bir öğretim yaklaşımı çıkacaktır. Onlara bir de mühendis gibi düşünme yeteneği eklenirse STEM eğitimini anlamak daha kolay olacaktır.

💬 Yorumlar