Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

SSS

Sık sorulan sorulardan bazılarına cevaben:

Eğitim Yönetimi nedir?

Eğitime dair tüm unsurların; fiziki koşulların, donanımların, materyallerin, insan kaynağının ve bizzat eğitimin tüm yönlerini yönetmek ve koordine etmektir. Detaylı bilgi için tıklayın.

Eğitim Yöneticisi nedir?

Eğitim yöneticisi; kurumunun, eğitiminden tutun fiziki ortamına kadar, insan kaynağından, ortamın iklimine kadar tüm unsurlarla ilgilenen, onları yöneten kişi veya kişilerdir. Eğitim yöneticisi, eski tabirlerle bir nevi idareci, müdürdür. Eğitimi yönetmekten sorumlu kişidir.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi nedir?

Eğitim Yönetimi ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi arasında maksat itibariyle bir farklılık yoktur. “Denetim” kavramı daha önceleri literatüre girmiş, eğitim yönetiminin yanında bir de onu denetlemek adına eğitimlerin verildiği programlardır. Bir nevi teftiş etmek. Müfettişlik yapmak. Bu farklılık yalnızca isimle ilgilidir. Muhteviyatı benzerlik göstermektedir.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans ne işe yarar?

Bu program; okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı, eğitim kurumlarında şeflik, koordinatörlük vs. gibi eğitimin yönetildiği ortamlarda, kişinin yetkinlik belirten bir yüksek lisans programdır. İş alanları kişinin kendi çabalarına göre değişmekte olup Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda, yönetimsel anlamda hızlıca mevki yükseltmeye destek olmaktadır.

Eğitim Yönetimi Doktora düzeyinde nasıldır?

Yüksek lisans düzeyinde çokça tercih edilen bir alan olmasına karşın, doktora düzeyinde ilerleme oranı aşağılardadır. Çünkü bu programa katılan kişileri halihazırda çeşitli kurumlarda çalışmakta olan kişiler olduğu için, akademik gelişimlerini bir noktaya kadar taşıyıp daha sonrasına teveccüh göstermemektedir.

Sanıyoruz ki ilerleyen dönemlerde, eğitim yöneticiliğinin profesyonelce tartışıldığı zamanlarda, bu kişiler eğitim camiasında söz sahibi olacak belki de geliştirilecek yeni  eğitim vizyonlarında başat noktaya oturtulacak kişilerdir. Bunu zaman gösterecektir.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans yapanların yorumları

  • Eğitim yönetimi; yalnızca bir okulu, bir kurumu yönetmek değildir. Eğitim, gerek sınıf içinde öğretmen tarafından olsun, gerekse herhangi informal bir alanda olsun yönetilmeye muhtaç bir alandır. Dolayısıyla eğitime ilgi duyan herkes için bu program gereklidir.
  • Bana göre Eğitim yönetimi, üniversitenin kapısından müdür veya idareci olarak girdiğiniz “yönetici” olarak çıktığınız bir programdır. Şunu kastediyorum. Okullarda, dershanelerde müdürlük, idarecilik yapan öğrencilerin daha önce bu alana teorik anlamda alaka beslemediği için, bu programa gelindiğinde, anlatılanlar karşısında afalladığını gözlemliyorum. Çünkü gerçekten klasik anlamda müdür olarak gelenleri, profesyonel anlamda bir yönetici olarak uğurluyorlar.
  • Bu programa başvuracak adaylara tavsiyem şudur: Bu alan geleceğin alanlarından biridir. İlk defa profesyonel anlamda okul yöneticiliğinin konuşulduğu zamanlardayız. Artık yönetici yeterlilikleri tartışılıyor. Klasik müdürlük anlayışına eleştiriler yöneltiliyor. Sorgulamaların bu kadar net olduğu bir zamanda, gelecek için yönetim bilimine dair umudunuz artıyor. Dolayısıyla yeni yeni gelişen bu alanda yerinizi almalısınız. Hem akademik boşluğu doldurmak adına, hem de okul yönetimlerini daha profesyonel uygulamalarla güzelleştirmek adına…

Eğitim Yönetimi ile ilgili kitaplar neler?

Eğitim Yönetimi ve Denetimiyle ilgili kitap paylaşımlarımızı şuradan takip edebilirsiniz.

Eğitim Yönetiminde hangi dersler var? Ders içerikleri neler?

Yönetim Bilimi ve Süreçleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Eğitim Araştırmaları ve Uygulama, İstatistik, Liderlik Yaklaşımları, Yüksek Lisans Seminer, Eğitim Yönetimi ve Denetimi olmak üzere çeşitli üniversitelerde çeşitli başlıklarda eğitimler verilmektedir.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi hangi üniversitelerde var?

50 farklı üniversitede yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Bu konuyla ilgili hazırladığımız çalışmayı okumak için tıklayınız.