Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız
Latest Posts • Page 2
Bloom’un Taksonomisi Blog feed banner

Bloom’un Taksonomisi

Bloom’un taksonomisi düşünme yöntemlerini öğretmek için bir araç durumundadır. Eğitim sistemi içerisinde öğrencilerinin düşünme yetilerinin geliştirilmesi önemli rol oynamaktadır. Bunun sebebi modern ve teknolojik toplumların bilgiyi saklamaktan ziyade, bu bilgiyi işleyerek kullanabilen bireylere ihtiyaç duyulmasıdır. Düşünme yöntemleri kişilere problemleri çözmek için bilgiyi kullanmalarını sağlar. Bloom’un taksonomisi diğer taksonomiler gibi önceden, gerekli olan bilgi ve yöntemlere…

Değer Kavramı Blog feed banner

Değer Kavramı

Değer Nedir? Değer kavramı, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve yönetim gibi alanların pek çoğunda kullanılmaktadır. Değer kavramına dair bugüne dek pek çok bilimsel ve felsefi açıklama getirilse de tam olarak tüm tanımların sabit bir noktada değerlendirilebilmesi problemli olmuştur. Bunun sebebi ise öznelliği yüksek bir alan olması ve objektif temele dayandırılmasının zor olmasıdır. Teorisyenlerin önemli bir kısmı…

Proje Yönetimi Nedir?

Günümüzde artan rekabet, projelerin tespit edilenden daha kısa sürede ve kaynakların etkin kullanımıyla gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Proje yönetimi de, rekabet ortamında projeyi yürüten firmaların daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Proje yönetimi ile ilgili tanımlara bakıldığında literatürde çeşitli tanımların yer aldığı görülmektedir. Proje yönetimi nedir? Proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla proje faaliyetlerine bilgi, yetenek, araç ve tekniklerin uygulanarak…

Başakşehir Belediyesi Bilgi Evlerinde Öğretmenlere Haksızlık!

Başakşehir Belediyesi’ne bağlı bilgievlerinde çalışan bir öğretmenmizin gözünden bilgievlerinin iç yüzünü okuyacaksınız. Öğretmenimize yapılan haksızlıkları, usulsüzlükleri reddediyoruz. Tüm eğitim camiasını bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ’nde ikamet eden BAŞAKŞEHİR HALKI. Evlatlarınızı gönderdiğiniz bu kurumlarda nasıl bir haksızlığa maruz kalındığını bilin.  Açıklama şu şekilde: “Sadece hakkımı istedim diye Başakşehir Belediyesi yöneticileri tarafından…

Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı Blog feed banner

Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı

Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı bireylerarası dinamik ilişkiler üzerine kurulmuştur. Bireylerarası ilişkiler çevresel ve kalıtımsal değişkenleri içermekte ve bireylerin davranışlarını kapsamaktadır. Bu kuram, bireylerin yeterliklerine, özdüzenleme süreçlerine ve öz-yeterliğe odaklanmaktadır. Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı’nın dayandığı yedi temel ilke vardır (Bandura, 1986; Akt: Kaya, 2007). Bunlar; Karşılıklı Belirleyicilik (Reciprocal Determinism): Bireyin davranışı, çevre ve bireysel faktörler karşılıklı…

Otizm Nedir?

Otizm, farklı nedenlere bağlı olarak çocuklukta ilk yıllarda iletişim ve sosyal yeteneklerin zayıflığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İleriye dönük olarak da çocuğun tekrarlayıcı hareketler yapması da otizmin bir şartıdır. Otistik bireyler sosyal ilişki ve davranışlarda düzenleme ve akranlarıyla ilişki kurmada zorluk çekmekte, streotip davranışları ve dil becerilerinde kusurları bulunmaktadır. Bunun yanında otizmli bireylerin ayrıca motor işlev…

Japonca Öğrenmek

Japonca Öğrenmek adlı dosyamıza dair detaylar şöyledir: Türkiye’nin dost ülkesi olan Japonya, coğrafi uzaklığa rağmen her zaman Türk insanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dikkatini çeken ülkelerin başında yer almıştır. Özellikle son zamanlarda, ekonomik ve kültürel ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı olarak yoğunlaşmaktadır. Japonca Eğitimin Tarihi Türkiye’de Japonca eğitimi 1976’da Türk-Japon…

İspanyolca Öğrenmek Blog feed banner

İspanyolca Öğrenmek

İspanyolca dili dünya genelinde yaklaşık 550 milyon kişinin konuştuğu, en çok konuşulan diller sıralamasında dünyada dördüncü sırada bulunan bir dildir. İspanya’nın nüfusunun yaklaşık 47 milyon olduğunu göz önüne aldığımızda, bu dilin etki alanının büyüklüğünü daha iyi kavrayabiliriz. İspanyolca, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik Diller koluna bağlıdır, dolayısıyla aynı dil ailesine mensup dillerle bir çok yapıya sahiptir,…