Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Öğretmenlerin Mesleklerine Olan Tutumları

Eğitim • 4 sene önce

Öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları mesleki başarısıyla ilişkilidir. Öğretmenlerin mesleklerine yönelik imaj algıları tutumlarını oluşturan en önemli kavramdır. Buna uygun olarak öğretmenlerin performansı ve iş doyumu tutumuna bağlı olarak değişmekte ve yeterli düzeyde değilse öğretimin niteliği de hedeflenen düzeyde gerçekleşmemektedir (Ünsal, 2015: 72). Öğretmenin sahip olması gereken tutumlarının eğitimden beklenen amaçlara ulaşılmasında önemli bir yeri olduğu kadar öğretmenlerin temel nitelikleri ile birleştiğinde imaj algılarını da önemli bir ölçüde etkilemektedir. (MEB, 2017: 4). Öğretmenlerin özyeterlik algılarına yönelik olarak sahip oldukları tutumları davranışlarını belirleyen bir yapıya sahiptir. Öğretmenlerin mesleklerine olan inançlarının olumlu olması bireysel başarılarını etkilemektedir (Çapri ve Çelikkaleli, 2008: 45). Kadın öğretmenlerin mesleklerine yönelik daha olumlu tutum içinde oldukları ve öğretmenlik mesleğinde kadın ve erkek öğretmenler açısından yaklaşım farklılığı olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen mesleğinin koşullarında değişiklik yapılması, öğretmen maaşlarının yükseltilmesi ve mesleğinin toplumdan gördüğü destek ile statünün artmaması nedeniyle tutumlarının değişmediği saptanmıştır. Öğretmenliği seçenlerin bilinçli bir tercih yapmalarına karşılık mesleğin “geçim kapısı” olarak değerlendirilmesi yoğunluktadır (Gökçe ve Sezer, 2012: 18-19). Erkeklerin öğretmenlik mesleğini giderek daha çok tercih etmeleri ise ekonomik durum ile açıklanabilmektedir. Bu anlamda, öğretmenlerin tutum puanlarının yüksek olmasına karşılık eğitim sistemi ve öğretmenlik mesleğinin ücreti, yükselme olanakları diğer şartları nedeniyle azalmaktadır (Durmuşçelebi, Yıldız ve Saygı, 2017: 28-29).

Kaynak: Öğretmenlerin Mesleki İmajlarının İş Doyumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019: Hüseyin Onur Cansız

💬 Yorumlar