Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: Modern Eğitim Yönetimi Anlayışına Yönelik Eleştiriler ve Postmodern Eğitim Yönetimi

Makaleler • 5 sene önce

Makale adı: Modern Eğitim Yönetimi Anlayışına Yönelik Eleştiriler ve Postmodern Eğitim Yönetimi
Yazarı: Engin ASLANARGUN
Yayın yeri: 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Bahar 2007, Sayı 50, ss: 195-212

ÖZET:

Eğitim yönetimi alanında uzunca bir zaman egemen olan pozitivist paradigma, okulları ideolojik bir yaklaşımla değerlendirmekte, öğrenci, öğretmen, yönetici ve yardımcı personeli, kurallar ve görev tanımları karşısında edilgen bir konuma itmektedir. Pozitivist düşüncenin ürünü olarak okullar, kurallarla işleyen, belirlenmiş programları uygulayan, hâkim düşünceye göre insan yetiştirmeyi hedefleyen kurumlar olarak düşünülmüştür. Postmodern eğitim ve okul yönetimi, modern paradigmanın etkisinde şekillenen teknik ve amaç eksenli eğitim ve okul yönetimi anlayışlarına karşı esnek, yerel ve değer sistemlerini önemseyen bir eğitim ve okul yönetimi yaklaşımını savunmaktadır. Pozitivist, rasyonel ve merkeziyetçi modern eğitim yönetimi anlayışı okullarda yönetici, öğretmen ve öğrencilerin psiko-sosyal ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verememekte, bu yönüyle bazı sorunlara sebep olmaktadır. Bu çalışmada teorik düzeyde, postmodern eğitim ve okul yönetimi tartışmalarının, modern eğitim yönetimi anlayışını önemli ölçüde dönüşüme uğrattığı ileri sürülmektedir. Anahtar sözcükler: Modern eğitim yönetimi, postmodern okul yönetimi, eğitim yönetimi.

Makalenin tam metni için tıklayın.

💬 Yorumlar