Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: Eğitim Hizmetlerinin Sunumunda Yerel Yönetimlerin Rolü

Makaleler • 5 sene önce

Makale adı: Eğitim Hizmetlerinin Sunumunda Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Örneği
Yazarı: Süleyman GÜRBEY
Yayın yılı: 2012
Kaynak: Tez Merkezi

ÖZET

Kamu hizmetleri; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, ulaşım, yerleşme, konut ve sağlıklı çevre gibi toplum ihtiyaçlarının yine toplumdan alınan vergilerin finansmanı ile devlet tarafından karşılanmasını ifade eder. Sözü edilen hizmetler sunulurken; aciliyet, yaygınlık, nitelik ve ulaşım zorlukları gibi nedenlerle, merkezi idarede olan yetki ve görevlerin, merkezi idarenin taşra örgütlerine devredilmesi, yâda yerelde mevcut olan idari kurumlara devredilmesi şeklinde çeşitli yönetim çözümleri geliştirilmiştir. Türkiye’de, 2004–2005 yıllarında yapılan reformlarla, temel kamu hizmetlerinden örgün eğitim hizmetlerinin sunulmasına yönelik olarak, yerel yönetimlere yeni görev yetki ve sorumluluklar verilmiştir.

Bu araştırmada; İstanbul İl Özel İdaresi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Fatih İlçe Belediyeleri örnekleminde örgün eğitim hizmetlerine yaptıkları katkılar incelenmiş, ayrıca bu kurumların 2005–2009 yıllarına ait Faaliyet Raporları bazında, eğitime yönelik özgün projeleri değerlendirilmeye alınmıştır.

AMAÇ

Türkiye‟de yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta, 2004 ve 2005 yıllarında bir dizi reform gerçekleştirilmiştir. Yapılan düzenlemelerle temel kanunlar değiştirilmiş ve İl Özel İdaresi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu yenilenmiştir.

Söz konusu bu reformlar ile yerel yönetimlere kamu hizmetleri konusunda daha fazla yetki ve sorumluluk verilmiştir. Bununla temel kamu hizmetlerinin etkin, verimli, nitelikli ve kaliteli şekilde verilmesinin sağlanması, hizmet sunumunun yerleşik halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda şekillenmesi hedeflenmiştir.

Bu tez çalışmasında; 2005 yılı yerel yönetim reformlarıyla birlikte, eğitim hizmetleri alanında yeni yetki ve sorumluluklar üstlenen, İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Fatih ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri örnekleminde, bahsi geçen yerel yönetim birimlerinin örgün eğitime yaptıkları katkıların neler olduğu ve bu katkıların yıllık faaliyet raporlarına ne şekilde yansıdığı incelenmiştir.

Makale tam metni için tıklayınız.

💬 Yorumlar