Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Yönetim Süreçleri

Page 2

Yöneticilerin Tercihi Güven mi, Yeterlilik mi?

Yönetim bilimlerine dair var olan kuramların önemli bir kısmında “Örgütleme” kavramı yer almaktadır. Örgütleme kavramı ele alınırken çeşitli ilkelerden yola çıkılır. Bu ilkelerden bazıları şunlardır: Amaç birliği, Yeterlilik, İş bölümü ve uzmanlaşma, Birimleşme, Görevlerin tanımı, Hiyerarşi, Yetki ve sorumluluğun eşitliği ya da denkliği, Komuta Birliği, Yönetim Birliği, Merkezileşme, Derecesi, Esneklik ve Denge. (Aydın, 1998) Bu…