Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Yönetim Kuramları

Page 2

Makale: Kaos Kuramı: Yönetim ve Eğitimdeki Yansımaları

Makale adı: Kaos Kuramı: Yönetim ve Eğitimdeki Yansımaları Yazarı: Abbas ERTÜRK Yayın yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi, Eylül 2012, Cilt: 20 No:3, ss: 849-868 ÖZET Bu çalışmada öncelikle kaos kuramının fizik biliminde nasıl ortaya çıktığı incelenmiştir. Newton’un ortaya koyduğu ve insanlığa doğrusallığı aşılayan klasik fizik kuramı 300 yıl boyunca hakimiyetini sürdürmüştür. Ancak insanlık, mikro dünya düzenini araştırmaya başlayınca bu kuramın yetersizlikleri ortaya çıkmaya…

Eğitim Yönetimindeki Paradigma Dönüşümü

Kaynak: Eğitim ve Eğitim Yönetiminde Paradigmalar, Sabri Güngör, Kafkas Üniversitesi, e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3), Aralık 2014 “Geleneksel paradigmalar artık toplumun sorunlarına çözüm bulamayınca değişmektedir. Yeni paradigmalarla birlikte toplumun karmaşıklığı örgütlere de yansımaktadır. Endüstri devrimiyle asıl uğraş alanı olan makineleşme, örgütün yönetilmesini etkilemiştir. Yönetimin yeniden yapılanması eğitime de yansımış ve okullar üretim yerleri olarak görülmüştür. Böylece eğitim, sanayinin gerektirdiği insan tipini…

Makale: Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi

Makale adı: Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi Yazarı: Ali Şahin Yayın yeri: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, Sayı:11 GİRİŞ İnsanın tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bunu karşılamak için insanlar bir araya gelip gruplar oluşturmaktadırlar. Oluşturulan bu gruplar da her geçen gün değişen, çeşitlenen ihtiyaçların ya da amaçların…