‘Yöneticilik ve Liderlik’ arşivi

Yöneticilerin Tercihi Güven mi, Yeterlilik mi?

Yönetim bilimlerine dair var olan kuramların önemli bir kısmında “Örgütleme” kavramı yer almaktadır. Örgütleme kavramı ele alınırken çeşitli ilkelerden yola çıkılır. Bu ilkelerden bazıları şunlardır: Amaç birliği, Yeterlilik, İş bölümü ve uzmanlaşma, Birimleşme, Görevlerin tanımı, Hiyerarşi, Yetki ve sorumluluğun eşitliği ya da denkliği, Komuta Birliği, Yönetim Birliği, Merkezileşme, Derecesi, Esneklik ve Denge. (Aydın, 1998) Bu […]

Eğitim ve Öğretimde Etik

Çelik, “Eğitimsel Liderlik” adlı eserinde okul yöneticisinin etiksel liderlik rolünü oynamaya çalışırken üç farklı sorumluluğu yerine getirmek zorunda olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmış ve kısaca açıklanmıştır. Kendine karşı sorumluluk Okul yöneticisi, kişisel olarak bir takım etik ilkeler ve kurallar geliştirmek ve bu kurallara uymak zorundadır. Bu liderlik biçiminde ilkeli hareket etmek, büyük önem taşır. […]

Okul Yöneticiliği Sınavı

Erol Barut’un 2007 yılında yazdığı, tam da bugünü ilgilendiren yüksek lisans tezinden kimi kesitleri, okul yöneticisi sınavlarına girecek yönetici adaylarımızla paylaşmak istiyorum. Oldukça dikkat çekici bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Makalenin ismi: “İlköğretim Okullarına Sınavla Atanan Yöneticilerle, Sınavsız Atanan Yöneticilerin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi” Tam halini buradan okuyabilirsiniz. Makalenin özeti: Sakarya il merkezindeki ilköğretim okullarında […]

Eğitim Yönetiminin Tarihçesi

Gelişmiş bazı ülkelerde eğitim yöneticiliği; yaklaşık elli yılı aşkın bir geçmişi olan bir uzmanlık alanıdır. Bu alanın gelişmesine dönük ilk ve kapsamlı çalışmalar, ABD’de yapılmıştır. Bazı ülkelerde eğitim sistemi içinde eğitim ve okul yönetimi alanında istihdam edilecekler, özel programlar içinde yetiştirilmektedir. Türkiye’de eğitim sisteminde eğitim yöneticisi ve denetçisi yetiştirme çabaları cumhuriyet dönemine kadar dayanmakla birlikte […]

Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu

  Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası kapsamında İMÜ, İZÜ ve İVY İrfan Okulları işbirliği ile düzenlenen Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı, 29 Nisan 2018 Pazar Günü İZÜ Altunizade Yerleşkesinde yapılmıştır. Çalıştaya okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusu beş alt başlıkta tartışılmıştır: […]

1 2